Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje „Dnevi civilnega in gospodarskega prava“, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava, bodisi v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je tudi izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.


XVII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bodo potekali v četrtek in petek, 25. in 26. aprila 2019, v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.


Program simpozija bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

Posebni vidiki odgovornosti pri upravljanju in nadziranju podjetja
(vodja sekcije doc. dr. Gregor Dugar)

 • prof. dr. Miha Juhart: Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora v primeru ravnanja na podlagi svetovalnega mnenja
 • doc. dr. Gregor Dugar: Odškodninska odgovornost zaradi kršitve pravice družbenika do informacij in vpogleda
 • dr. Andrej Fatur: Pravni položaj upnikov pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora
 • mag. Dejan Srše: Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe

Varstvo otroka po Družinskem zakoniku
(vodja sekcije: prof. dr. Barbara Novak)

 • prof. dr. Barbara Novak: Varstvo in vzgoja otroka pri sorodnikih
 • prof. dr. Vesna Rijavec: Postopek odločanja o varstvu in vzgoji
 • prof. dr. Aleksandra Korać Graovac: Izzivi pravne ureditve varstva in vzgoje otroka v Republiki Hrvaški
 • mag. Matej Čujovič: Odvzem in namestitev otroka v postopku odločanja o varstvu in vzgoji      

Okrogla miza: Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje
(moderator: prof. dr. Peter Grilc)

 • prof. dr. Peter Grilc: Kam nas pelje avtonomna vožnja?
 • prof. dr. Andrej Brodnik: Vidik informatika
 • prof. dr. Aleš Groznik: Ekonomika avtonomne vožnje
 • izr. prof. dr. Aleš Završnik: Izbrani pravni problemi
 • Jernej Veberič: Problem zavarovanja avtonomnih vozil

Sredstva zavarovanja in drugi začasni ukrepi v civilnih sodnih postopkih
(vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič)

 • as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc: Regulacijske začasne odredbe
 • prof. dr. Aleš Galič: Prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnine
 • Đorđe Grbović: Zavarovanje dokazov pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine: praktične izkušnje
 • mag. Gregor Klun: Zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v (pred)kazenskem postopku – med kazenskim in civilnim pravom

Neupravičena obogatitev
(vodja sekcije: prof. dr. Damjan Možina)

 • prof. dr. Damjan Možina: Povrnitev koristi od uporabe denarja
 • Zvone Strajnar: Povrnitev koristi od uporabe stvari
 • as. dr. Karmen Lutman: Povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino
 • doc. dr. Matija Damjan: Razmerje med obogatitvenim in odškodninskim zahtevkomPODROBNEJŠI PROGRAM SIMPOZIJA (klik)


INFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,  telefon: 01/42 03 119,  faks: 01/42 03 120,  e-pošta: [email protected] Prijave sprejemamo do 17. aprila 2019. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 19. aprila 2018, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.

PRIJAVNICA v obliki spletnega obrazca (klik)

PRIJAVNICA v formatu docx (klik)

KOTIZACIJA znaša 340,00 EUR + 22% DDV; samo za prvi dan: 270,00 EUR + 22% DDV; samo za drugi dan: 215,00 EUR + 22% DDV. Na podlagi prejete prijavnice vam bomo poslali predračun za kotizacijo, ki ga boste poravnali po valuti. Kotizacija vključuje: gradivo, napitke med krajšimi odmori ter za dvodnevne udeležence večerjo na družabnem srečanju.

Popust za večje število udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 5 in več udeležencev: 15% popust.

Nastanitev si udeleženci uredijo sami. Hoteli Bernardin udeležencem simpozija za rezervacije sob do 11. marca 2019 ponujajo 10% popust na ceno nočitve, za bivanje 2 ali več noči pa še dodaten 5% popust. Popusta se seštevata.


               Sponzor dogodka:                                                   Partner:
                             


Medijski sponzorji:

                       
Arhiv dosedanjih dnevov civilnega in gospodarskega prava

XVI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018

 • Internet in pravo, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik
 • Kolektivne tožbe, vodja: zasl. prof. dr. Lojze Ude
 • Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih? moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Zavarovanje obveznosti, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Premoženjska razmerja med zakoncema po Družinskem zakoniku, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

XV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017

 • Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi, moderator: prof. dr. Damjan Možina
 • Odškodninska odgovornost zdravnika, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb, vodja: prof. dr. Miha Juhart

XIV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2016

 • Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Leasing: Odprta vprašanja finančnega zakupa, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Osebni stečaj, moderator: prof. dr. Lojze Ude 
 • Odškodnina za nepremoženjsko škodo, vodja: doc. dr. Špelca Mežnar 
 • Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki, vodja: prof. dr. Aleš Galič

XIII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 16. in 17. april 2015

 • Učinkovitejše uveljavljanje terjatev proti tujim dolžnikom: Reforma Uredbe Bruselj I, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Zastaranje terjatev, vodja: prof. dr. Damjan Možina
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Skupno premoženje, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Položaj manjšinskih delničarjev v postopkih iztisnitve, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 10. in 11. april 2014

 • Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
 • Razmerja med etažnimi lastniki, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza: Spregled pravne osebnosti, moderator prof. dr. Lojze Ude
 • Avtomobilska škoda in zavarovanje, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Stroški postopka, vodja prof. dr. Aleš Galič

XI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2013
 • Procesna vprašanja v zvezi s stvarnopravnimi zahtevki, vodja prof. dr. Lojze Ude
 • Javna infrastrukturna omrežja na tujih zemljiščih, vodja doc. dr. Ana Vlahek
 • Okrogla miza: Deset let novega slovenskega stvarnega prava, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Učinki stvarnopravnih zavarovanj, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Odškodninska odgovornost države, vodja prof. dr. Damjan Možina

X. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 12. in 13. april 2012

 • Procesni vidiki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Uporaba Obligacijskega zakonika v gospodarskih razmerjih, vodja prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza ob desetletnici Obligacijskega zakonika: OZ v ogledalumoderator prof. dr. Lojze Ude
 • Odgovornost za nepravilno izpolnitev, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Nekateri problemi odstopa terjatve, vodja prof. dr. Miha Juhart

IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
 • Neveljavnost pravnih poslov, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Zavarovane terjatve v  izvršilnem in insolvenčnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih, vodja: prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Množični spori, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VIII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2010
 • Vloga sodnika v civilni pravdi, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Izbrane teme odškodninskega prava, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Pravica gradnje in stavbna pravica, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Razmerje med družbami znotraj koncerna, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Vročanje v pravdnem postopku, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 22. in 23. april 2009
 • Prekluzije in sankcije v civilnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Javnopravne omejitve lastninske pravice, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Aktualne teme družinskega prava,vodja: prof. dr. Barbara Novak
 • Konkurenčno pravo prvo leto po uveljavitvi ZPOmK-1, vodja: prof. dr. Peter Grilc

VI. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 23. in 24. april 2008
 • Hipoteka in izvršba na nepremičnine, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razvojne tendence in novosti v dednem pravu, moderator: doc. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Odgovornost pravnih poklicev, moderator: prof. dr. Peter Grilc

V. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2007
 • Pred obsežnejšim noveliranjem civilnega pravdnega postopka, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Načelo zaupanja v zemljiško knjigo, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Uveljavitev pravnega varstva v konkurenčnopravnih postopkih, moderator: prof. dr. Peter Grilc

IV. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 30. in 31. marec 2006
 • Sodobni trendi nepremoženjske škode, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Medijsko pravo in pravica do zasebnosti, moderator: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Izločitveni zahtevki v stečaju in izvršbi, odgovornost stečajnih upraviteljev, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 
III. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 31. marec in 1. april 2005
 • Odprti problemi zamudnih obresti, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razlikovanje dejanskih in pravnih vprašanj, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Premijski posli, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Varstvo premoženjskih interesov RS pred mednarodnimi sodišči, moderator: prof. dr. Marko Ilešič

II. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2002
 • Etažna lastnina, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Gospodarski subjekt (po OZ in širše), moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Reforma družinskega prava: premoženjska razmerja med zakoncema, moderator: prof. dr. Karel Zupančič

I. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, Hotel Slovenija, 14. in 15. junij 2001
Soorganizacija z NEBRA d.o.o.
 • Novosti obligacijskega zakonika, moderator: prof. dr. Marko Ilešič
 • Stvarnopravni zakonik, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Obligacijska razmerja – denarne obveznosti
 • Stvarnopravna razmerja – nepremičninska zavarovanja