Arhiv obvestil

20/01/2010

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje »Dnevi civilnega prava«, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega in gospodarskega prava, ki so obravnavane vsebinsko poglobljeno ob povezovanju pravne teorije in prakse. Cilj posvetovanja med pravnimi teoretiki in praktiki je izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala sodno prakso.

Letošnji VIII. Dnevi civilnega prava se bodo odvijali 21. in 22. aprila 2010 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Program je sestavljen iz petih zaporednih sekcij s temami iz klasičnega civilnega in iz gospodarskega prava.

Naslovi sekcij:

  • Vloga sodnika v civilni pravdi (vodja prof. dr. Lojze Ude)
  • Izbrane teme odškodninskega prava (vodja prof. dr. Peter Grilc)
  • Pravica gradnje in stavbna pravica (vodja prof. dr. Miha Juhart)
  • Razmerja med družbami znotraj koncerna (vodja doc. dr. Klemen Podobnik)
  • Vročanje v pravdnem postopku – izbrane teme (vodja prof. dr. Aleš Galič)

Podrobnejši program.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 336,00 EUR. Prijave sprejemamo do 16. aprila 2010. Za prijave do 31. marca 2010 in za prijave večjega števila udeležencev pa priznavamo dodaten popust.

Prijavnica s podrobnostmi