Arhiv obvestil

15/02/2010
Izšla je nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2009
. Znanstveni in strokovni prispevki so razporejeni v sedem pogavij:

I. Prekluzije in sankcije v civilnih postopkih
II. Javnopravne omejitve lastnine
III. Aktualne teme družinskega prava
IV. Konkurenčno pravo
V. Enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb
VI. Nomotehnika
VII. Šolsko pravo

Podrobnejša vsebina Pravnega letopisa 2009 je predstavljena tu.

Cena izvoda Pravnega letopisa 2009 z DDV znaša 38,00 EUR, kupite pa ga lahko v Knjigarni Pravica na Poljanskem nasipu 2 (v prostorih Pravne fakultete) ali ga naročite pri GV Založbi.