Arhiv obvestil

04/02/2016Tradicionalni spomladanski simpozij XIV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava se bo odvijal v četrtek in petek, 21. in 22. aprila 2016 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.


Program bo sestavljen iz naslednjih sekcij:


Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj
(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)
 • prof. dr. Miha Juhart: Unovčevanja finančnih zavarovanj
 • Gregor Verbajs: Javna dražba v izvršbi
 • dr. Nina Plavšak: Prodaja premoženja v stečaju
 • doc. dr. Gregor Dugar: Nekateri problemi unovčevanja stvarnih zavarovanj

Leasing: odprta vprašanja finančnega zakupa
(vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)
 • prof. dr. Peter Grilc: Umestitev pogodbe o leasingu v slovensko obligacijsko pravo
 • Bojan Brežan: Pogodba o leasingu nepremičnin in (zakonita) predkupna pravica
 • doc. dr. Matija Damjan: Prenehanje pogodbe o leasingu in usoda predmeta leasinga
 • Boris Bajt: Odprta vprašanja leasinga v poslovni praksi
 • Žiga Razdrih: Finančni leasing v novejši praksi Vrhovnega sodišča RS

Okrogla miza: Osebni stečaj
(moderator: prof. dr. Lojze Ude)
 • Uvodni prispevek: doc. dr. Jaka Cepec: Smo (kulturno) zreli za osebni stečaj in predvsem odpust obveznosti?
 • Razpravljalci: dr. Nina Plavšak, Vladimir Balažic, Marko Zaman, prof. dr. Miha Juhart

Odškodnina za nepremoženjsko škodo
(vodja sekcije: doc. dr. Špelca Mežnar)
 • dr. Ana Božič Penko: Aktualna vprašanja nepremoženjske škode v sodni praksi Vrhovnega sodišča RS
 • Jasna Zakonjšek: Odškodnine v primeru medijskih kršitev v Sloveniji
 • Nina Zupan: Odškodnina za izgubljeni dopust v domači sodni praksi - kaj se lahko naučimo?
 • doc. dr. Špelca Mežnar: Primer Volkswagen in nepremoženjska škoda - čas za spremembo?

Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki
(vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič)
 • prof. dr. Erik Kerševan: Predhodna vprašanja v razmerju med civilnim in upravnim postopkom
 • dr. Vesna Bergant Rakočević: Medsebojna vezanost na odločbe sodišč v civilnih zadevah
 • prof. dr. Aleš Galič: Predhodna vprašanja in identično dejansko stanje v razmerju med kazenskim in civilnim postopkom

Podrobnejši program dogodka.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 300,00 EUR; samo za prvi dan: 200,00 EUR; samo za drugi dan: 150,00 EUR. Poravnali jo boste na podlagi prejetega računa, po izvedbi simpozija. Kotizacija vključuje: gradivo, kavo in vodo med krajšimi odmori ter za dvodnevne udeležence večerjo na družabnem srečanju. Nastanitev si udeleženci uredijo sami.

Popust za prijavo večjega števila udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 6 in več udeležencev: 15% popust.

Prijavnica.

Medijski sponzorji: