Arhiv obvestil

12/09/2016

           

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

vabita na

Znanstveni simpozij ob 80-letnici

zaslužnega profesorja dr. Lojzeta Udeta

Simpozij bo potekal v četrtek, 29. septembra 2016,

na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, v modri predavalnici, z začetkom predavanj ob 9.30.

 

Teme predavanj:

 • Marijan Pavčnik: Smisel pravne misli
 • Jan Zobec: Pilotne sodbe - Strasbourg kot ustavno sodišče?
 • Franjo Štiblar: Povezava prava in ekonomije
 • Nina Betetto: Sosporništvo v odškodninskih sporih
 • Jerca Kramberger Škerl: Temeljna procesna jamstva in eksekvatura
 • Vesna Rijavec: Sistem pravnih sredstev v izvršbi
 • Krešo Puharič: Analiza štirih novejših pravilnikov institucionalnih arbitraž
 • Nina Plavšak: Pravne lastnosti in vrste pravic
 • Miha Juhart: Pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki
 • Damjan Možina: Povrnitev škode zaradi diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu
 • Miodrag Đorđević: Perspektiva stečajnega izpodbijanja
 • Jaka Cepec: Razvoj postopkov finančne reorganizacije na ozemlju današnje Slovenije
 • Alan Uzelac: Je li uređenje predstečajnog postupka u Republici Hrvatskoj bilo sukladno s Ustavom?
 • Lovro Šturm: Pošteno sojenje in kritika pravosodja
 • Ciril Ribičič: Ustavna pritožba subsidiarnega tožilca
 • Igor Kaučič: Ustavnopravna narava zakonodajnega referenduma
 • Franc Grad: Federalizacija EU 
 • Špelca Mežnar: Reševanje kolizije med pravicami intelektualne lastnine in drugimi temeljnimi pravicami

Podrobnejši program dogodka.

Na simpoziju bo predstavljen znanstveni zbornik v čast jubilanta, pri nastanku katerega je sodelovalo več kot 20 avtorjev.

Udeležba na dogodku je brezplačna ob predhodni prijavi na [email protected]j.si ali 01 42 03 119. Prijave sprejemamo do 27. 9. 2016.