Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Google+                                                  Celotna predstavitev »

Aktualno

26.04.2017

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za razvoj vključujoče družbe vabi na strokovno srečanje XV. Nomotehnični dnevi, ki se bo odvijalo v sredo, 24. maja 2017 od 9.30 dalje na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Obravnavali bomo naslednje teme:

  • Vpliv načel pravne države na nomotehniko, prof. dr. Franc Grad
  • Prikaz zasnove prenovljenih nomotehničnih smernic, dr. Janez Pogorelec
  • Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov, prof. dr. Albin Igličar
  • Položaj predmeta nomotehnika na pravnih fakultetah, doc. dr. Tilen Štajnpihler
  • okrogla miza: Vključevanje javnosti za transparentno, kakovostno in odgovorno urejanje prostora, moderator mag. Bećir Kečanović, razpravljalci: akad. dr. Zdravko Mlinar, dr. Alenka Fikfak, mag. Matevž Štraus, Matjaž Andrejašič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

  • Podrobnejši program


Seminar bo potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, v zlati dvorani (1. nadstropje). Udeležba je brezplačna. Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 22. maja 2017.