Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

08/28/17

Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik

Trajanje projekta: 5 mesecev (marec – julij 2017)

Kratka vsebina projekta:

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so v okviru projekta: "Po kreativni poti do znanja 2016/2017" opravili raziskovalno delo in na njegovi podlagi oblikovali preko 300 strani dolgo raziskovalno nalogo z naslovom “Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik".

Leta 2013 je slovensko javnost pretresla novica, da so največje komercialne banke v Republiki Slovenji po odredbi Banke Slovenije izvršile izredni ukrep prenehanja obveznosti bank. Številni imetniki finančnih instrumentov so zaradi ukrepa izgubili naložbe velikih vrednosti, zaradi česar po zaključenih postopkih pred Sodiščem Evropske unije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (zadeva Kotnik) leta 2016 in 2017 pripravljajo odškodninske tožbe in načrtujejo svoje nadaljnje ukrepanje v zvezi s tem.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so v zvezi s to aktualno in zanimivo temo v okviru javnega razpisa za projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – “Po kreativni poti do znanja 2016/2017” pod mentorstvom glavnega pedagoškega mentorja in koordinatorja izr. prof. dr. Klemena Podobnika, pedagoških mentoric izr. prof. dr. Janje Hojnik  in doc. dr. Vite Jagrič ter delovnih mentorjev doc. dr. Matije Damjana in Grega Peljhana v obdobju med 1. 3. 2017 in 31. 7. 2017 opravili raziskovalno delo in na njegovi podlagi oblikovali preko 300 strani dolgo raziskovalno nalogo z naslovom “Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik”. Nalogo sta uredila izr. prof. dr. Klemen Podobnik in izr. prof. dr. Ana Vlahek.

Namen projekta je bil predstaviti posledice izbrisa kvalificiranih obveznosti bank v primeru Kotnik v luči morebitne odškodninske odgovornosti države, komercialnih bank, Banke Slovenije in Evropske unije za sprejete ukrepe ter pripraviti natančno analizo sodne prakse in zakonodaje, ki je relevantna za to področje. Študentje so nalogo razdelili na dva sistemska sklopa in sicer splošnega, ki zajema teoretična pravila (relevantni pravni okvir), ter posebnega, v katerem so teorijo aplicirali na položaj imetnikov finančnih instrumentov, ki so jih sprejeti ukrepi prizadeli. Pri tem so najprej v splošnem, teoretičnem delu predstavili dejansko stanje (študenta Lara Matan in Emmett Clarkson), pravni okvir, ki zajema bančno pravo Republike Slovenije (študent Miloš Dimitrijević) in Evropske unije (študentka Mirjam Homar), analizo učinkov mehkega prava Evropske unije (študentka Lina Burkelc Juras), pravila glede odškodninske odgovornosti Republike Slovenije (študent Sašo Šilec) in bank (študentka Ana Bonča) za kršitve relevantne nacionalne zakonodaje ter pravila glede odškodninske odgovornosti držav članic (študentka Ana Bonča) in Evropske unije (študentki Urška Ušeničnik in Lara Matan) za kršitve prava Evropske unije. V drugem delu prispevka so študentje natančno in sistematično analizirali mehanizme odškodninske odgovornosti ter zahtevke proti različnim relevantnim akterjem – komercialnim bankam (študentka Ana Bonča), organom vodenja in nadzora bank (študentka Mirjam Homar), delničarjem (študentka Mirjam Homar), Banki Slovenije (študent Miloš Dimitrijević), Republiki Sloveniji (študenta Lina Burkelc Juras in Sašo Šilec) in Evropski uniji (študentka Urška Ušeničnik), ki bi lahko prišli v poštev v odškodninskih pravdah in drugih postopkih zaradi uveljavljanja povračila škode, ki je bivšim imetnikom finančnih instrumentov nastala z izrečenimi izrednimi ukrepi.

Menimo, da bodo projektni rezultati lahko koristni za vse, ki se z v nalogi obravnavanimi vprašanji odgovornosti Evropske unije, države članice, Banke Slovenije ali poslovnih bank srečujejo v praksi in morda zaradi nepoznavanja relevantnih institutov ne izkoristijo vseh možnosti za uveljavitev svojih pravic ali pravic strank, ki jih zastopajo. Upamo, da bo naloga čim prej izšla tudi v knjižni obliki, ki bo na voljo javnosti.

Naslovnica in kazalo projektne naloge