Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

11/16/17

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti in Zbornica upraviteljev Slovenije iščeta dva (2) študenta oziroma študentki za pomoč oziroma sodelovanje pri raziskovalnem projektu s področja insolvenčnega prava.

Zaradi narave raziskovalnega dela je delo primerno za kandidate višjih letnikov dodiplomskega študija oziroma za podiplomske študente. Predznanje insolvenčnega prava je pomembna prednost.

Od kandidatov pričakujemo:

  • odlične študijske rezultate
  • željo po znanstvenem delu
  • osnovno poznavanje programa  Excel
  • izrazito natančnost, sistematičnost in zmožnost samostojnega dela
  • pripravljenost na dodatni študij in odprtost za nova znanja,

Ponujamo:

  • edinstveno izkušnjo pri sodelovanju v empiričnem pravnem raziskovanju
  • odlično referenco
  • možnost priprave magistrskega dela povezanega s predmetnim raziskovalnim delom
  • večmesečno plačano delo s povsem fleksibilnim oziroma lastnim urnikom.

Kandidati naj svoje vloge pošljejo na elektronski naslov: [email protected], najkasneje do petka, 30. novembra 2017.