Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

06/21/18

Objavljamo končno poročilo raziskovalnega projekta "Avtonomija Državnega zbora v vseh vidikih njene pojavnosti" ki sta ga v obdobju 1.10.2016 - 31.03.2018 izvajala Inštitut za primerjalno pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Vasilke Sancin.

Projekt sta v okviru ciljnega raziskovalnega programa CRP 2016 sofinancirala Agencija RS za raziskovalno dejavnost in Državni zbor RS.

Končno poročilo