Categories: aktualno
      Date: Jan 21, 2009
     Title: VII. Dnevi civilnega prava
Inštitut za primerjalno pravo vabi na tradicionalni spomladanski strokovni simpozij VII. Dnevi civilnega prava, ki se bo odvijal 22. in 23. aprila 2009 v Bernardinu - tokrat z vzporednimi civilnopravnimi in gospodarskopravnimi sekcijami.

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje »Dnevi civilnega prava«, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.

Letošnji VII. Dnevi civilnega prava se bodo odvijali 22. in 23. aprila 2009 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Program je tokrat sestavljen iz petih sekcij: ene skupne in dveh vzporednih s temami iz klasičnega civilnega in iz gospodarskega prava.

Naslovi sekcij:

Podrobnejši program.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 360,00 EUR. Prijave sprejemamo do 17. aprila 2009. Za prijave do 31. marca 2009 in za prijave večjega števila udeležencev pa priznavamo dodaten popust.

Prijavnica s podrobnostmi.