Categories: aktualno
      Date: Jan  3, 2017
     Title: Pravni letopis 2016
Decembra je izšla nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2016, ki na 213 straneh prinaša 11 znanstvenih in strokovnih prispevkov priznanih avtorjev o aktualnih vprašanjih.

Decembra je izšla nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2016, ki na 213 straneh prinaša 11 znanstvenih in strokovnih prispevkov priznanih avtorjev o aktualnih vprašanjih.

I. Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj

II. Leasing: odprta vprašanja finančnega zakupa

III. Odškodnina za nepremoženjsko škodo

IV. Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki

V. Nomotehnika

VI. Obid zakona


VII. Povzetki/Abstracts


Cena izvoda Pravnega letopisa 2016 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.