Sodelavci

Direktor:

zasl. prof. dr. Lojze Ude
Strokovna področja: civilno procesno pravo, arbitražno pravo, ustavno pravo
T: 01/ 42 03 262
E:

Generalni sekretar:

doc. dr. Matija Damjan
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo intelektualne lastnine, arbitražno pravo
T: 01/ 42 03 147
E: 

Poslovna sekretarka:

Saša Šest
T: 01/ 42 03 119
F: 01/ 42 03 120
E: 

 

Raziskovalci:

prof. dr. Bojan Bugarič
Strokovna področja: upravno pravo, evropsko upravno pravo, upravne institucije
T: 01/ 42 03 176
E: 

prof. dr. Aleš Galič
Strokovna področja: civilno procesno pravo, nepravdno pravo, arbitražno pravo
T: 01/42 03 146
E: 

prof. dr. Miha Juhart
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, stvarno pravo, pravo vrednostnih papirjev
T: 01/ 42 03 144
E: 

doc. dr. Jerca Kramberger Škerl
Strokovna področja: mednarodno zasebno pravo in postopek, civilno procesno pravo, arbitražno pravo
T: 01/42 03 155
E: 

prof. dr. Damjan Možina
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo EU
T: 01/42 03 150
E: 

izr. prof. dr. Klemen Podobnik
Strokovna področja: gospodarsko pravo, korporacijsko pravo, pravo EU, konkurenčno pravo, pravo intelektualne lastnine
T: 01/42 03 153
E: 

izr. prof. dr. Vasilka Sancin
Strokovna področja: mednarodno javno pravo, diplomatsko in konzularno pravo
T: 01/42 03 129
E: 

izr. prof. dr. Ana Vlahek
Strokovna področja: civilno in gospodarsko pravo, pravo EU, konkurenčno pravo
T: 01/42 03 154
E: 

prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
Strokovna področja: civilno pravo, družinsko pravo, dedno pravo
T: 01/ 42 03 152
E: