Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje „Dnevi civilnega in gospodarskega prava“, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava, bodisi v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je tudi izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.


Simpozij XVIII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek in petek, 24. in 25. septembra 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana in hkrati v obliki neposrednega prenosa prek videokonferenčne platforme Zoom.


Program simpozija bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

Novela ZPP-E v praksi: vmesna bilanca
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)

 • dr. Nina Betetto: ZPP-E in postopek pred Vrhovnim sodiščem
 • prof. dr. Lojze Ude: Komentar
 • dr. Vesna Bergant Rakočević: Vpliv ZPP-E na postopek pred višjimi sodišči
 • prof. dr. Aleš Galič: Komentar
 • Đorđe Grbović: ZPP-E in postopek pred sodišči prve stopnje
 • prof. dr. Lojze Ude: Komentar
 • Bojan Brežan: Ali ZPP-E spreminja položaj odvetnika v pravdi?
 • prof. dr. Aleš Galič: Komentar


Knjige FIDIC in njihova uporaba v praksi pri presoji gradbenih in projektantskih zadev
(vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)

 • prof. dr. Peter Grilc: Knjige FIDIC kot avtonomni pravni vir, pravna narava, razmerje do gradbenih uzanc in OZ
 • doc. dr. Gregor Dugar: Sprememba predmeta gradbene pogodbe in njene pravne posledice po OZ in FIDIC
 • prof. dr. Vesna Kranjc: Uporaba pravil FIDIC pri oddaji javnih naročil


Okrogla miza: Vpliv pandemije na pogodbena razmerja
(moderator: prof. dr. Damjan Možina)

 • prof. dr. Damjan Možina: Vpliv na splošne institute
 • prof. dr. Miha Juhart: Vpliv na kreditne pogodbe
 • as. dr. Karmen Lutman: Vpliv na turistične, prevozne in druge pogodbe
 • odv. Bojan Brežan: Vpliv na najemna razmerja


Aktualni problemi zavarovalne pogodbe
(vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)

 • prof. dr. Miha Juhart: Neposredni zahtevki in tožbe proti zavarovalnici
 • Jernej Veberič: Zavarovanje odgovornosti
 • Marko Frantar: Zavarovanje za primer kršitve pogodbe
 • prof. dr. Damjan Možina: Povračilni zahtevki v zvezi z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti


Družbena omrežja pred sodišči
(vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan)

 • dr. Ana B. Jereb: Žaljive objave na družbenih omrežjih kot moderni izziv sodišč: so lahko tudi všečki protipravni?
 • doc. dr. Petra Weingerl: Potrošnik kot uporabnik družbenega omrežja
 • doc. dr. Maja Ovčak Kos in Jasna Zakonjšek: Družbena omrežja, mediji in pravica do izbrisa
 • doc. dr. Matija Damjan: Odgovornost za hiperpovezavo do nezakonitih vsebin


Podrobnejši program v pdf obliki.

OMEJITEV ŠTEVILA UDELEŽENCEV IN MOŽNOST OGLEDA PREK SPLETNE PLATFORME: Zaradi izrednih ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 in higienskih priporočil NIJZ je število udeležencev, ki bodo lahko fizično prisotni na simpoziju, omejeno.

Simpozij bo zato potekal tudi s sočasnim neposrednim prenosom preko platforme Zoom, ki bo dostopen samo prijavljenim udeležencem. Za udeležbo na spletni izvedbi simpozija priznavamo 20% popust na redno ceno kotizacije. Za udeležbo na spletnem simpoziju potrebujete internetno povezavo in zvočnike ter brezplačen program oz. aplikacijo Zoom (https://zoom.us/)

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,  telefon: 01/42 03 119,  faks: 01/42 03 120,  e-pošta: [email protected]

PRIJAVNICA v formatu docx (klik)


KOTIZACIJA

Kotizacija za fizično udeležbo na simpoziju znaša 330,00 EUR (brez DDV); samo za prvi dan: 260,00 EUR (brez DDV); samo za drugi dan: 210,00 EUR (brez DDV).  Kotizacija vključuje: gradivo, napitke in pogostitev med odmori ter po zaključku srečanja.

Kotizacija za spletni ogled simpozija znaša 264 EUR (brez DDV); samo za prvi dan: 208,00 EUR (brez DDV); samo za drugi dan: 168 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje dostop do spletnega prenosa simpozija preko videokonferenčne platforme zoom, gradiva v elektronski obliki in možnost zastavljanja vprašanj.

POPUSTI: 3 in več udeležencev = 10% popust, 5 in več udeležencev = 15% popust.

Prijave sprejemamo do 18. septembra 2020. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 21. septembra 2020, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Če bi zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja izvedba simpozija v živo ne bila mogoča, bo izveden samo v spletni obliki, za kar bo vsem udeležencem priznan 20% popust na redno kotizacijo oziroma možnost odjave.
Arhiv dosedanjih dnevov civilnega in gospodarskega prava

XVII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 25. in 16. april 2019

 • Posebni vidiki odgovornosti pri upravljanju in nadziranju podjetja, vodja sekcije doc. dr. Gregor Dugar
 • Varstvo otroka po Družinskem zakoniku, vodja sekcije: prof. dr. Barbara Novak
 • Okrogla miza: Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Sredstva zavarovanja in drugi začasni ukrepi v civilnih sodnih postopkih, vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič
 • Neupravičena obogatitev, vodja sekcije: prof. dr. Damjan Možina

XVI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018

 • Internet in pravo, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik
 • Kolektivne tožbe, vodja: zasl. prof. dr. Lojze Ude
 • Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih? moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Zavarovanje obveznosti, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Premoženjska razmerja med zakoncema po Družinskem zakoniku, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

XV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017

 • Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi, moderator: prof. dr. Damjan Možina
 • Odškodninska odgovornost zdravnika, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb, vodja: prof. dr. Miha Juhart

XIV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2016

 • Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Leasing: Odprta vprašanja finančnega zakupa, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Osebni stečaj, moderator: prof. dr. Lojze Ude 
 • Odškodnina za nepremoženjsko škodo, vodja: doc. dr. Špelca Mežnar 
 • Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki, vodja: prof. dr. Aleš Galič

XIII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 16. in 17. april 2015

 • Učinkovitejše uveljavljanje terjatev proti tujim dolžnikom: Reforma Uredbe Bruselj I, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Zastaranje terjatev, vodja: prof. dr. Damjan Možina
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Skupno premoženje, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Položaj manjšinskih delničarjev v postopkih iztisnitve, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 10. in 11. april 2014

 • Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
 • Razmerja med etažnimi lastniki, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza: Spregled pravne osebnosti, moderator prof. dr. Lojze Ude
 • Avtomobilska škoda in zavarovanje, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Stroški postopka, vodja prof. dr. Aleš Galič

XI. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2013
 • Procesna vprašanja v zvezi s stvarnopravnimi zahtevki, vodja prof. dr. Lojze Ude
 • Javna infrastrukturna omrežja na tujih zemljiščih, vodja doc. dr. Ana Vlahek
 • Okrogla miza: Deset let novega slovenskega stvarnega prava, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Učinki stvarnopravnih zavarovanj, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Odškodninska odgovornost države, vodja prof. dr. Damjan Možina

X. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 12. in 13. april 2012

 • Procesni vidiki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Uporaba Obligacijskega zakonika v gospodarskih razmerjih, vodja prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza ob desetletnici Obligacijskega zakonika: OZ v ogledalumoderator prof. dr. Lojze Ude
 • Odgovornost za nepravilno izpolnitev, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Nekateri problemi odstopa terjatve, vodja prof. dr. Miha Juhart

IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
 • Neveljavnost pravnih poslov, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Zavarovane terjatve v  izvršilnem in insolvenčnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih, vodja: prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Množični spori, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VIII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2010
 • Vloga sodnika v civilni pravdi, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Izbrane teme odškodninskega prava, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Pravica gradnje in stavbna pravica, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Razmerje med družbami znotraj koncerna, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Vročanje v pravdnem postopku, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 22. in 23. april 2009
 • Prekluzije in sankcije v civilnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Javnopravne omejitve lastninske pravice, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Aktualne teme družinskega prava,vodja: prof. dr. Barbara Novak
 • Konkurenčno pravo prvo leto po uveljavitvi ZPOmK-1, vodja: prof. dr. Peter Grilc

VI. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 23. in 24. april 2008
 • Hipoteka in izvršba na nepremičnine, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razvojne tendence in novosti v dednem pravu, moderator: doc. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Odgovornost pravnih poklicev, moderator: prof. dr. Peter Grilc

V. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2007
 • Pred obsežnejšim noveliranjem civilnega pravdnega postopka, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Načelo zaupanja v zemljiško knjigo, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Uveljavitev pravnega varstva v konkurenčnopravnih postopkih, moderator: prof. dr. Peter Grilc

IV. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 30. in 31. marec 2006
 • Sodobni trendi nepremoženjske škode, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Medijsko pravo in pravica do zasebnosti, moderator: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Izločitveni zahtevki v stečaju in izvršbi, odgovornost stečajnih upraviteljev, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 
III. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 31. marec in 1. april 2005
 • Odprti problemi zamudnih obresti, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Razlikovanje dejanskih in pravnih vprašanj, moderator: prof. dr. Lojze Ude
 • Premijski posli, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Varstvo premoženjskih interesov RS pred mednarodnimi sodišči, moderator: prof. dr. Marko Ilešič

II. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2002
 • Etažna lastnina, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Gospodarski subjekt (po OZ in širše), moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Reforma družinskega prava: premoženjska razmerja med zakoncema, moderator: prof. dr. Karel Zupančič

I. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, Hotel Slovenija, 14. in 15. junij 2001
Soorganizacija z NEBRA d.o.o.
 • Novosti obligacijskega zakonika, moderator: prof. dr. Marko Ilešič
 • Stvarnopravni zakonik, moderator: prof. dr. Miha Juhart
 • Obligacijska razmerja – denarne obveznosti
 • Stvarnopravna razmerja – nepremičninska zavarovanja