Dnevi civilnega in gospodarskega prava

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje „Dnevi civilnega in gospodarskega prava“, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava, bodisi v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je tudi izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.


Tradicionalni spomladanski strokovni simpozij XXI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek in petek, 20. in 21. aprila 2023 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.


Simpozij bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

                    Četrtek, 20. april 2023                   

Izzivi čezmejnih sporov
(vodja sekcije prof. dr. Jerca Kramberger Škerl)

 • Kodifikacija mednarodnega zasebnega prava v Evropski uniji brez kodifikacije zasebnega prava, dr. Marko Ilešič
 • Učinki tujih sodnih odločb v sodni praksi ESČP, prof. dr. Jerca Kramberger Škerl
 • Čezmejni gospodarski postopki v slovenski sodni praksi, Franc Seljak
 • Čezmejne istospolne in zunajzakonske skupnosti, as. Filip Dougan
 • Vloga jezika(ov) v čezmejnih sporih: »izgubljeno s prevodom«, Rastko Rafael Kozlevčar

Infrastruktura na tujih zemljiščih
(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)

 • Pravica graditi, prof. dr. Miha Juhart
 • Stvarnopravna opredelitev infrastrukturnega omrežja, doc. dr. Matija Damjan
 • Postavitev naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE na tuji nepremičnini, Marko Frantar
 • Pogodba o komunalnem opremljanju, Urša Ušeničnik in Ermina Delić Kamenčić


Okrogla miza: Diskriminacija in zasebno pravo
(moderator prof. dr. Damjan Možina)

 • Razpravljalci: doc. dr. Neža Kogovšek Šalomon, prof. dr. Damjan Možina, doc. dr. Petra Weingerl, izr. prof. dr. Klemen Podobnik in drugi


                     Petek, 21. april 2023                    


Nekateri izzivi upravljanja družb
(vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)

 • Širitev dolžnosti organov vodenja po predlogu Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, doc. dr. Gregor Dugar
 • Upravljanje družb in ESG – kako naprej v praksi?, Žiga Urankar
 • Nadzorni svet in poslovne odločitve, izr. prof. dr. Peter Podgorelec
 • (Poklicno) zunanje izvajanje nadzorniške funkcije v delniških družbah? izr. prof. dr. Klemen Podobnik


Novi Zakon o varstvu potrošnikov
(vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina)

 • Nova ureditev odgovornosti za nepravilno izpolnitev (prenos Direktiv 2019/770 in 2019/771), prof. dr. Damjan Možina
 • Upravno in kazensko varstvo v ZVPot-1 v luči načela pravne varnosti, doc. dr. Petra Weingerl
 • Sodna presoja glavnega predmeta v pogodbi o potrošniškem kreditu, dr. Matevž Zgaga
 • Vrste in značilnosti garancij v ZVPot-1, as. Lucija Strojan
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, telefon: 01/42 03 119, e-pošta: [email protected] Prijave sprejemamo do 14. aprila 2023. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 14. aprila 2023, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.


KOTIZACIJA znaša 380,00 EUR + 22% DDV; samo za prvi dan: 300,00 EUR + 22% DDV; samo za drugi dan: 250,00 EUR + 22% DDV. Spremljanje videoprenosa dogodka na platformi Zoom: 320,00 EUR + 22% DDV. Na podlagi prejete prijavnice vam bomo poslali predračun za kotizacijo, ki ga boste poravnali po valuti.

Kotizacija vključuje: vstop na vsa predavanja, gradivo za udeležence, pogostitev med krajšimi odmori in potrdilo o udeležbi, za dvodnevne udeležence pa še družabno srečanje z večerjo. Kotizacija za virtualno udeležbo na platformi Zoom vključuje spletni dostop do predavanj (z možnostjo zastavljanja vprašanj), gradivo za udeležence v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

Popusti:

 • Večje število udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 5 in več udeležencev: 15% popust.

Nastanitev si udeleženci uredijo sami. Hoteli Bernardin udeležencem simpozija za rezervacije sob do vključno 10. marca 2023 ponujajo 5% popust na ceno nočitve, za bivanje 2 ali več noči pa še dodaten 5% popust. Popusta pri nočitvi se seštevata.


Arhiv dosedanjih dnevov civilnega in gospodarskega prava


Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2022

 • Nepogodbena odškodninska odgovornost, vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina
 • Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe, vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza ob 20-letnici OZ: Okostnjaki iz omare ali zaklad na domačem vrtu? moderator prof. dr. Damjan Možina
 • Kolektivna tožba – prve izkušnje, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij, vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan


Zoom, 20. maj 2021

 • Predkupna pravica, vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart
 • Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1, vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan
 • Obseg in vsebina standarda skrbnosti ravnanj članov nadzornih svetov, vodja sekcije: izr. prof. dr. Klemen Podobnik
 • Izbrana aktualna vprašanja medicinskega prava, vodja sekcije: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic


Ljubljana, Pravna fakulteta UL, 24. in 25. september 2020

 • Novela ZPP-E v praksi: vmesna bilanca (vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)
 • Knjige FIDIC in njihova uporaba v praksi pri presoji gradbenih in projektantskih zadev (vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)
 • Okrogla miza: Vpliv pandemije na pogodbena razmerja (moderator: prof. dr. Damjan Možina)
 • Aktualni problemi zavarovalne pogodbe (vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)
 • Družbena omrežja pred sodišči (vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan)


Portorož, GH Bernardin, 25. in 26. april 2019

 • Posebni vidiki odgovornosti pri upravljanju in nadziranju podjetja, vodja sekcije doc. dr. Gregor Dugar
 • Varstvo otroka po Družinskem zakoniku, vodja sekcije: prof. dr. Barbara Novak
 • Okrogla miza: Avtonomna vozila: informatika, ekonomija, pravo in zavarovanje, moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Sredstva zavarovanja in drugi začasni ukrepi v civilnih sodnih postopkih, vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič
 • Neupravičena obogatitev, vodja sekcije: prof. dr. Damjan Možina

Portorož, GH Bernardin, 19. in 20. april 2018

 • Internet in pravo, vodja: prof. dr. Klemen Podobnik
 • Kolektivne tožbe, vodja: zasl. prof. dr. Lojze Ude
 • Pametne pogodbe in verige podatkovnih blokov: prihodnost prava ali gradovi v oblakih? moderator: prof. dr. Peter Grilc
 • Zavarovanje obveznosti, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Premoženjska razmerja med zakoncema po Družinskem zakoniku, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

XV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 13. in 14. april 2017

 • Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi, moderator: prof. dr. Damjan Možina
 • Odškodninska odgovornost zdravnika, vodja: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 • Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb, vodja: prof. dr. Miha Juhart

XIV. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2016

 • Unovčevanje stvarnih in finančnih zavarovanj, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Leasing: Odprta vprašanja finančnega zakupa, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza: Osebni stečaj, moderator: prof. dr. Lojze Ude 
 • Odškodnina za nepremoženjsko škodo, vodja: doc. dr. Špelca Mežnar 
 • Predhodna vprašanja: Razmerje med pravdnim in drugimi postopki, vodja: prof. dr. Aleš Galič

XIII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 16. in 17. april 2015

 • Učinkovitejše uveljavljanje terjatev proti tujim dolžnikom: Reforma Uredbe Bruselj I, vodja: prof. dr. Aleš Galič
 • Zastaranje terjatev, vodja: prof. dr. Damjan Možina
 • Nelojalna konkurenca in varstvo potrošnikov, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Skupno premoženje, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Položaj manjšinskih delničarjev v postopkih iztisnitve, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 10. in 11. april 2014

 • Aktualna vprašanja intelektualne lastnine, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
 • Razmerja med etažnimi lastniki, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Okrogla miza: Spregled pravne osebnosti, moderator prof. dr. Lojze Ude
 • Avtomobilska škoda in zavarovanje, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Stroški postopka, vodja prof. dr. Aleš Galič

Portorož, GH Bernardin, 11. in 12. april 2013
 • Procesna vprašanja v zvezi s stvarnopravnimi zahtevki, vodja prof. dr. Lojze Ude
 • Javna infrastrukturna omrežja na tujih zemljiščih, vodja doc. dr. Ana Vlahek
 • Okrogla miza: Deset let novega slovenskega stvarnega prava, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Učinki stvarnopravnih zavarovanj, vodja prof. dr. Miha Juhart
 • Odškodninska odgovornost države, vodja prof. dr. Damjan Možina

X. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 12. in 13. april 2012

 • Procesni vidiki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič
 • Uporaba Obligacijskega zakonika v gospodarskih razmerjih, vodja prof. dr. Peter Grilc
 • Okrogla miza ob desetletnici Obligacijskega zakonika: OZ v ogledalumoderator prof. dr. Lojze Ude
 • Odgovornost za nepravilno izpolnitev, vodja prof. dr. Damjan Možina
 • Nekateri problemi odstopa terjatve, vodja prof. dr. Miha Juhart

IX. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 20. in 21. april 2011
 • Neveljavnost pravnih poslov, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Zavarovane terjatve v  izvršilnem in insolvenčnih postopkih, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Uveljavljanje pravic v čezmejnih razmerjih, vodja: prof. dr. Dragica Wedam Lukić
 • Množični spori, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VIII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 21. in 22. april 2010
 • Vloga sodnika v civilni pravdi, vodja: prof. dr. Lojze Ude
 • Izbrane teme odškodninskega prava, vodja: prof. dr. Peter Grilc
 • Pravica gradnje in stavbna pravica, vodja: prof. dr. Miha Juhart
 • Razmerje med družbami znotraj koncerna, vodja: doc. dr. Klemen Podobnik
 • Vročanje v pravdnem postopku, vodja: prof. dr. Aleš Galič

VII. DNEVI CIVILNEGA PRAVA
Portorož, GH Bernardin, 22. in 23. april 2009