Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

09.09.2021

Na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov »CRP 2021« je Agencija za raziskovalno dejavnost RS Inštitutu za primerjalno pravo odobrila sofinanciranje raziskovalnega projekta z naslovom "Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji."

Projekt bo trajal eno leto, vodila ga bo izr. prof. dr. Ana Vlahek, v raziskovalni skupini pa sodelujeta še prof. dr. Aleš Galič in doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

Spletna stran projekta: https://www.ipp-pf.si/kolektivno-sodno-varstvo