Arhiv obvestil

21/01/2009

Od leta 2001 dalje inštitut vsako leto spomladi organizira redno strokovno srečanje »Dnevi civilnega prava«, ki prerašča v osrednje srečanje slovenskih pravnikov, ki delujejo na področju zasebnega prava v akademski sferi, pravosodju ali gospodarstvu. Vsakokratno posvetovanje ima za predmet nekaj izbranih aktualnih tem s področja civilnega prava, ki so praviloma zastavljene razmeroma ozko, tako da jih je mogoče obravnavati vsebinsko bolj poglobljeno, kot na splošnejših srečanjih, in pri tem povezovati teorijo in prakso. Cilj posvetovanja med civilnopravnimi teoretiki in praktiki je izoblikovanje stališč, ki naj bi predstavljala mejnik v razvoju civilnopravne misli in usmerjala tudi sodno prakso.

Letošnji VII. Dnevi civilnega prava se bodo odvijali 22. in 23. aprila 2009 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Program je tokrat sestavljen iz petih sekcij: ene skupne in dveh vzporednih s temami iz klasičnega civilnega in iz gospodarskega prava.

Naslovi sekcij:

  • Prekluzije in sankcije v civilnih postopkih (vodja prof. dr. Lojze Ude)
  • Javnopravne omejitve lastninske pravice (vodja prof. dr. Miha Juhart)
  • Enotirni in dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb (vodja doc. dr. Klemen Podobnik)
  • Aktualne teme družinskega prava (vodja prof. dr. Barbara Novak)
  • Konkurenčno pravo prvo leto po uveljavitvi ZPOmK-1 (vodja prof. dr. Peter Grilc)

Podrobnejši program.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 360,00 EUR. Prijave sprejemamo do 17. aprila 2009. Za prijave do 31. marca 2009 in za prijave večjega števila udeležencev pa priznavamo dodaten popust.

Prijavnica s podrobnostmi.