Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

17. 05. 2016

Potrošniki vse več nakupov in drugih transakcij opravijo prek interneta, zato je pomembno, da jim je pri tem zagotovljena ustrezna raven pravne zaščite. Na konferenci bodo priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine obravnavali aktualna pravna vprašanja, kot so npr. splošni pogoji poslovanja spletnih trgovin, odstop od pogodbe pri posebnih vrstah prodaje, spletno oglaševanje blaga in storitev, prodaja digitalnega blaga, spletne storitve v oblaku, spletno reševanje potrošniških sporov, kolizijskopravni položaj potrošnikov, neodobrene spletne plačilne transakcije in druge.

Podrobnejši program in prijave na straneh GV Založbe.

PROGRAM KONFERENCE:

 • prof. dr. Miha Juhart (Pravna fakulteta UL): Splošni pogoji poslovanja
 • prof. dr. Damjan Možina (Pravna fakulteta UL): Pravna vprašanja v zvezi z online-platformami
 • doc. dr. Jaka Cepec (Ekonomska fakulteta UL): Zaščita potrošnikov pri platformah za množično financiranje (crowdfunding)
 • JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno): The scope of EU competence to regulate consumer law and law of unfair competition
 • dr. sc. Ana Keglević (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Digital Single Market – Consumer remedies for the lack of conformity in the on-line sale of goods
 • doc. dr. Matija Damjan (Inštitut za primerjalno pravo PF): Prodaja digitalnega blaga
 • JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave): Common EU rules on digital content: Future challenges for domestic legislator
 • doc. dr. iur. Inese Druviete (Riga Graduate School of Law): Loan Sharks
 • prof. dr. Katarina Zajc (Pravna fakulteta UL): Varstvo potrošnikov za neodobrene plačilne transakcije - ekonomska in pravna analiza
 • prof. dr. Peter Grilc (Pravna fakulteta UL): Spletno oglaševanje blaga in storitev skozi optiko zatiranja nelojalne konkurence in potrošniškega prava
 • Gorazd Božič (Si.Cert, Arnes): Spletne prevare
 • prof. dr. Klemen Podobnik (Pravna fakulteta UL): Spletna trgovina – konec anonimnosti in zasebnosti potrošnika?
 • doc. dr. Gregor Dugar (Pravna fakulteta UL): Pravica do pozabe v spletnih iskalnikih
 • doc. dr. Jerca Kramberger Škerl (Pravna fakulteta UL): Kolizijskopravni položaj potrošnikov v EU
 • as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc (Pravna fakulteta UL): Spletno reševanje potrošniških sporov