Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

23. 06. 2016

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani objavlja javni razpis za izbiro kandidata (m/ž) za mladega raziskovalca za usposabljanje v raziskovalni skupini inštituta in za pridobitev doktorata pravnih znanosti.

Mladi raziskovalec bo ob podiplomskem študiju vključen v raziskovalno delo inštituta, predvsem v okviru raziskovalnega programa P5-0337 Pravni izzivi informacijske družbe. Težišče dela in usposabljanja mladega raziskovalca bo na področju civilnega in gospodarskega prava. Mentorica mladega raziskovalca bo prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic.

Celotno besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec

Rok za prijavo je 11. julij 2016.

Mladi pravniki, ki vas zanima raziskovalno delo na pravnem področju, ste vabljeni k prijavi!