Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

16.02.2017XV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava se bodo odvijali v četrtek in petek, 13. in 14. aprila 2017 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Program bo sestavljen iz naslednjih sekcij:


Novosti v pravdnem postopku po noveli ZPP-E

(vodja sekcije: prof. dr. Aleš Galič)
 • prof. dr. Dragica Wedam Lukić: Vpliv novele ZPP-E na razmerje med odgovornostjo sodnika in strank (odvetnikov) v postopku
 • dr. Vesna Bergant Rakočević: Spremembe glede postopka s pravnimi sredstvi
 • Matija Testen: Vpliv novele ZPP na položaj odvetnika
 • doc. dr. Jerca Kramberger Škerl: Novosti glede dokaznega postopka
 • prof. dr. Aleš Galič: Druge novosti in splošna ocena

Civilnopravni vidiki računalništva v oblaku

(vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)
 • prof. dr. Peter Grilc: Ključni problemi pogodbe o računalništvu v oblaku
 • doc. dr. Matija Damjan: Lastništvo nad podatki v oblaku
 • Marko Kavčič: Pravni pogled ponudnika oblaka

Okrogla miza: Odškodninska odgovornost države - aktualni izzivi

(moderator: prof. dr. Damjan Možina)
 • Predvidene spremembe zastopanja države pred sodišči
 • Odgovornost države v zvezi z naravnimi pojavi
 • Odgovornost v zvezi s pristojnostjo za reguliranje gospodarstva
 • Razpravljalci: prof. dr. Damjan Možina, Mateja Senih, prof. dr. Lojze Ude, prof. dr. Miha Juhart

Odškodninska odgovornost zdravnika

(vodja sekcije: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)
 • prof. dr. Vesna Rijavec: Zdravniška napaka
 • prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika
 • dr. Ana Božič Penko: Odškodninska odgovornost zdravnika v slovenski sodni praksi
 • mag. Nita Rovan Vizlar: Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnikov

Informacijska dolžnost pri sklepanju pogodb
(vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)
 • prof. dr. Damjan Možina: Predpogodbene dolžnosti informiranja v sistemu obligacijskega prava
 • dr. Andreja Fakin: Merila za vzpostavitev predpogodbenih dolžnosti informiranja
 • prof. dr. Miha Juhart: Predpogodbene dolžnosti informiranja pri sklepanju življenjskih zavarovanj
 • dr. Rok Rozman: Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb


Podrobnejši program simpozija.

Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 320,00 EUR; samo za prvi dan: 210,00 EUR; samo za drugi dan: 160,00 EUR. Poravnali jo boste na podlagi prejetega računa, po izvedbi simpozija. Kotizacija vključuje: gradivo, kavo in vodo med krajšimi odmori ter za dvodnevne udeležence večerjo na družabnem srečanju.

Za zgodnjo prijavo do 17. marca 2017 priznamo 15% popust.

Popust za prijavo večjega števila udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 6 in več udeležencev: 15% popust.

Prijavnica.

Nastanitev si udeleženci uredijo sami. Hoteli Bernardin udeležencem simpozija za rezervacije sob do 13. marca 2017 ponujajo 10% popust pri ceni nočitve, za bivanje 2 ali več noči pa še dodaten 5% popust.

Medijski sponzorji: