Arhiv obvestil

03/10/2018

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Društvo za delovno pravo in socialno varnost

vabijo na seminar

Napotitev delavcev

v okviru čezmejnega izvajanja storitev:

 delovnopravni, socialnopravni in davčni vidiki,

ki bo potekal v petek, 23. novembra 2018,
na Pravni fakulteti v Ljubljani.


Delovnopravni vidiki napotitve delavcev

  • dr. Katarina Kresal Šoltes: Napoteni delavci, načelo minimalnih pravic in revizija Direktive 96/71/ES

  • mag. Maja Skorupan: Delovnopravni vidiki čezmejnega izvajanja storitev v praksi podjetij

  • Marko Tanasić: Kršitve pravic napotenih delavcev najpogostejše kršitve in študija primera

Socialnopravni in davčni vidiki napotitve delavcev

  • prof. dr. Grega Strban: Socialno zavarovanje napotenih delavcev v pravu Evropske unije

  • as. Luka Mišič: Davek na dohodek iz zaposlitve napotenega delavca in prispevki za socialno varnost

  • Dušanka Uhan: Davčni vidik čezmejnega izvajanja storitev v praksi

Prijavni postopek in nadzorna vloga institucij

  • Klemen Ganziti: Postopek izdaje obrazca A1 - izkušnje iz prakse

  • Jasmina Rakita Cencelj: Čezmejno sodelovanje pri inšpekcijskem nadzoru in pristojnosti IRSD na področju napotitve delavcev
Kotizacija:
Redna kotizacija znaša 183,00 EUR z vključenim 22 % DDV.
Kotizacija za kolektivne člane Inštituta za delo: 160,00 EUR z vključenim DDV.

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, okrepčila in kosilo med odmori.

Popusti:
- za 3 ali več udeležencev iste pravne osebe 10% popust
.