Arhiv obvestil

06/12/2018

Zveza društev pravnikov Slovenije,

Slovensko nepremičninsko združenje – FIABCI Slovenija,

Inženirska zbornica Slovenije in

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

vabijo na

okroglo mizo o delovnem osnutku
novega Zakona o katastru nepremičnin,

ki bo v sredo, 12. 12. 2018, ob 14.00
v sivi predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
Poljanski nasip 2, Ljubljana.

 

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin (gradivo za strokovno obravnavo) in ga poslala v širšo strokovno obravnavo.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis določil vrste podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb), državni meji Republike Slovenije in prostorskih enotah v Republiki Sloveniji, evidence, v katerih se vodijo ti podatki (kataster nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot), vodenje teh podatkov – postopke za vpis novih in spremenjenih podatkov, ter način izkazovanja in izdajanja podatkov iz teh evidenc.

Namen okrogle mize je oblikovati skupna stališča, pripombe in predloge k delovnemu osnutku, ki bodo omogočili predlagatelju morebitne spremembe in dopolnitve delovnega osnutka.

Uvodna predstavitev Aleš Seliškar, GURS. Moderator okrogle mize bo prof. dr. Miha Juhart, pradekan Pravne fakultete UL.

Predvidoma bo okrogla miza zaključena do 16. ure.

Prosimo udeležence, da pripravijo svoje pripombe in predloge tudi v pisni obliki in da jih po možnosti vnaprej posredujejo na elektronski naslov SNZ – FIABCI Slovenija: [email protected]