Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

03.07.2020

Inštitut za primerjalno pravo v sodelovanju s Službo vlade RS za zakonodajo in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani najavlja

XVIII. Nomotehnične dneve,

ki bodo potekali v sredo, 30. septembra 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Letos bomo v dopoldanskem delu obravnavali nadvse pomembna vprašanja nomotehnike, povezana z izkušnjami v času epidemije in po njej. Ali je v takih razmerah sploh treba upoštevati pravila nomotehnike, zlasti v povezavi z ustavnim načelom pravne države in ustavnim varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin? Do kakšne mere nuja za hitro ukrepanje odvezuje od upoštevanja nomotehničnih zahtev – in ali sploh? Ali v takih razmerah res ni mogoče sprejemati pravnih aktov, ki sledijo zahtevam nomotehnike? Kakšne  utegnejo biti zaradi neupoštevanja ali nedoslednega upoštevanja zahtev nomotehnike dolgoročne posledice za pravni red?

V popoldanskem delu pa se bomo na okrogli mizi posvetili pomembnim premikom v pravnem sistemu, ki bi jih prinesla uvedba pokrajin. Pokrajine zahteva ustava, v teku so resna prizadevanja za njihovo vzpostavitev. Vse to pa terja velike posege v pravno ureditev, tako na ravni države kot tudi na ravni lokalne samouprave.

Podrobnejši program sledi.