Categories: aktualno
      Date: sep  9, 2021
     Title: Raziskovalni projekt o kolektivnem sodnem varstvu v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov
Inštitut za primerjalno pravo je pridobil nov raziskovalni projekt z naslovom "Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji", ki ga bo vodila izr. prof. dr. Ana Vlahek.

Na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov »CRP 2021« je Agencija za raziskovalno dejavnost RS Inštitutu za primerjalno pravo odobrila sofinanciranje raziskovalnega projekta z naslovom "Uveljavljanje kolektivnega sodnega varstva v primerih množičnega oškodovanja potrošnikov in drugih skupin oškodovancev v Sloveniji."

Projekt bo trajal eno leto, vodila ga bo izr. prof. dr. Ana Vlahek, v raziskovalni skupini pa sodelujeta še prof. dr. Aleš Galič in doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc.

Spletna stran projekta: https://www.ipp-pf.si/kolektivno-sodno-varstvo