Categories: aktualno
      Date: dec 29, 2021
     Title: Pravni letopis 2021
Izšli sta tokrat kar dve številki revije Pravni letopis 2021, posebna številka 2021-1 s podnaslovom »Civilno pravo pred preizkušnjami 21. stoletja« in redna številka 2021-2.Pravni letopis 2021-1

V posebni številki revije Pravni letopis 2021-1, ki jo je uredila gostujoča urednica doc. dr. Karmen Lutman, so na 181 straneh predstavljeni prispevki mladih civilistov PF UL pod naslovom »Civilno pravo pred preizkušnjami 21. stoletja«.

Vsebina:

I. Pandemija Covid-19 in civilno pravo

II. Civilnopravni vidiki umetne inteligence

III. Digitalizacija civilnega prava

IV. Povzetki
Pravni letopis 2021-2

Redna številka revije Pravni letopis 2021-2 vsebuje na 205 straneh 11 prispevkov na teme predkupne pravice, skrbnosti ravnanja članov nadzornih svetov, medicinskega prava, zapuščinskega postopka, upravnega prava in nomotehnike.

Vsebina:

I. Predkupna pravica

II. Standard skrbnosti ravnanja članov nadzornih svetov

III. Medicinsko pravo

IV. Zapuščinski postopek

V. Upravno pravo

VI. Nomotehnika

VII. Povzetki


Cena izvoda Pravnega letopisa 2021 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.