Categories: aktualno
   Date: apr 2, 2023
   Title: XXI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava
XXI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bodo potekali v četrtek in petek, 20. in 21. aprila 2023, v GH Bernardin v Portorožu. Obravnavali bomo naslednje teme: - Izzivi čezmejnih sporov - Infrastruktura na tujih zemljiščih - Diskriminacija in zasebno pravo - Nekateri izzivi upravljanja družb - Novi Zakon o varstvu potrošnikovTradicionalni spomladanski strokovni simpozij XXI. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek in petek, 20. in 21. aprila 2023 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Simpozij bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

                    Četrtek, 20. april 2023                   

 

 • Izzivi čezmejnih sporov
  (vodja sekcije prof. dr. Jerca Kramberger Škerl)
 • Kodifikacija mednarodnega zasebnega prava v Evropski uniji brez kodifikacije zasebnega prava, dr. Marko Ilešič
 • Učinki tujih sodnih odločb v sodni praksi ESČP, prof. dr. Jerca Kramberger Škerl
 • Čezmejni gospodarski postopki v slovenski sodni praksi, Franc Seljak
 • Čezmejne istospolne in zunajzakonske skupnosti, as. Filip Dougan
 • Vloga jezika(ov) v čezmejnih sporih: »izgubljeno s prevodom«, Rastko Rafael Kozlevčar

 • Infrastruktura na tujih zemljiščih
  (vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)
 • Pravica graditi, prof. dr. Miha Juhart
 • Stvarnopravna opredelitev infrastrukturnega omrežja, doc. dr. Matija Damjan
 • Postavitev naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE na tuji nepremičnini, Marko Frantar
 • Pogodba o komunalnem opremljanju, Urša Ušeničnik in Ermina Delić Kamenčić

 • Okrogla miza: Diskriminacija in zasebno pravo
  (moderator
  prof. dr. Damjan Možina)
 • Razpravljalci: doc. dr. Neža Kogovšek Šalomon, prof. dr. Damjan Možina, doc. dr. Petra Weingerl, izr. prof. dr. Klemen Podobnik in drugi

                     Petek, 21. april 2023                      

 • Nekateri izzivi upravljanja družb
  (vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Širitev dolžnosti organov vodenja po predlogu Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, doc. dr. Gregor Dugar
 • Upravljanje družb in ESG – kako naprej v praksi?, Žiga Urankar
 • Nadzorni svet in poslovne odločitve, izr. prof. dr. Peter Podgorelec
 • (Poklicno) zunanje izvajanje nadzorniške funkcije v delniških družbah? izr. prof. dr. Klemen Podobnik

 • Novi Zakon o varstvu potrošnikov
  (vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina)
 • Nova ureditev odgovornosti za nepravilno izpolnitev (prenos Direktiv 2019/770 in 2019/771), prof. dr. Damjan Možina
 • Upravno in kazensko varstvo v ZVPot-1 v luči načela pravne varnosti, doc. dr. Petra Weingerl
 • Sodna presoja glavnega predmeta v pogodbi o potrošniškem kreditu, dr. Matevž Zgaga
 • Vrste in značilnosti garancij v ZVPot-1, as. Lucija Strojan


Več o dogodku.

Vabljeni!