Categories: aktualno
      Date: feb  8, 2023
     Title: Pravni letopis 2022
Izšla je nova številka revije Pravni letopis 2022, ki na 295 straneh prinaša 14 znanstvenih in strokovnih člankov z različnih pravnih področij.

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2022 vsebuje naslednje prispevke:
 


I. Nepogodbena odškodninska odgovornost

II. Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe

III. Prve izkušnje s kolektivno tožbo

IV. Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij

V. Nomotehnika

VI. Drugo

V. PovzetkiCena izvoda Pravnega letopisa 2020 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.