Categories: aktualno
      Date: jan 21, 2024
     Title: Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani si prizadeva za spolno uravnoteženo strukturo vodstvenih kadrov, raziskovalk oziroma raziskovalcev in drugih zaposlenih, zato je direktor IPP-PF sprejel Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani si prizadeva za spolno uravnoteženo strukturo vodstvenih kadrov, raziskovalk oziroma raziskovalcev in drugih zaposlenih, zato je direktor IPP-PF sprejel Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani za 4-letno obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Inštitut si prizadeva za ustvarjanje in ohranjanje enakih možnosti oseb ne glede na spol oziroma spolno identiteto ter preprečevaje sistemskih in subtilnih praks, ki omejujejo osebe glede na njihov spol oziroma spolno identiteto pri ustvarjanju uspešne karierne poti. IPP-PF podpira raznovrstnost in drugačnost, ki presega zgolj spolno raznolikost. Načrt za uveljavljanje enakosti spolov se sicer osredotoča samo na dimenzijo spola oziroma spolne identitete, kar pa v nobenem pogledu ne zmanjšuje prizadevanj IPP-PF za enake možnosti vseh zaposlenih in sodelujočih, ne glede na njihove morebitne druge osebne okoliščine. Načrt vsebuje šest ciljev v skladu s Smernicami programa Obzorje Evropa o načrtih za enakost spolov.

Funkcijo skrbnika za enakost spolov na inštitutu v tekočem obdobju opravlja doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič, funkcijo varuhinje dostojanstva na inštitutu pa as. Lucija Strojan.