Categories: aktualno
      Date: feb 22, 2024
     Title: Posodobitev baze UNCITRAL CLOUT s primeri iz slovenske sodne prakse
Izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek in mlada raziskovalka Tjaša Kalin sta v preteklem letu pripravili povzetke slovenske sodne prakse za objavo v UNCITRAL-ovi bazi pravne prakse – CLOUT.

Z veseljem sporočamo, da sta izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek in mlada raziskovalka Tjaša Kalin v preteklem letu pripravili povzetke slovenske sodne prakse za objavo v UNCITRAL-ovi bazi pravne prakse – CLOUT. 

Z analizo javno dostopnih sodnih in arbitražnih odločb na temo Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG) in Konvencije o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga je prof. Vlahek pričela že pred leti v okviru predmeta Mednarodno gospodarsko pravo na magistrskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Študentje so pod njenim mentorstvom pripravili bazo povzetkov sodnih odločb, ki sta jo z raziskovalko Kalin dopolnili in posredovali na UNCITRAL. 

Sedem povzetkov je že objavljenih na spletni strani baze CLOUT (izdaji št. 226 z dne 23. avgusta 2023 in št. 229 z dne 30. novembra 2023). Povzetki predstavljajo prvo dopolnitev slovenske sodne prakse v tej bazi po letu 2012.