Categories: aktualno
      Date: dec 29, 2017
     Title: Pravni letopis 2017
Izšla je nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2017, ki na 265 straneh prinaša 15 znanstvenih in strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij.

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2017 vsebuje 15 znanstvenih in strokovnih prispevkov:

I. INFORMACIJSKA DOLŽNOST PRI SKLEPANJU POGODB

II. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZDRAVNIKA

III. NOMOTEHNIKA

IV. DRUGI PRISPEVKI

V. POVZETKI/ABSTRACTS


Cena izvoda Pravnega letopisa 2016 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.