Categories: aktualno
      Date: jan 29, 2019
     Title: Pravni letopis 2018
Decembra je izšla nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2018, ki na 295 straneh prinaša 14 znanstvenih in strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij.

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2018 vsebuje 14 znanstvenih in strokovnih prispevkov:

I. INTERNET IN PRAVO

II. BLOCKCHAIN IN PAMETNE POGODBE

III. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

IV. PREMOŽENJSKA RAZMERJA MED ZAKONCEMA PO DRUŽINSKEM ZAKONIKU

V. NOMOTEHNIKA

VI. DRUGI PRISPEVKI

VII. POVZETKI/ABSTRACTSCena izvoda Pravnega letopisa 2018 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.