Categories: aktualno
      Date: mar  6, 2020
     Title: Razpis za mesto direktorja/direktorice inštituta
Javni razpis za mesto direktorja oziroma direktorice Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Na podlagi 35. člena statuta Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani svet inštituta objavlja

JAVNI RAZPIS
za mesto direktorja oziroma direktorice Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Za direktorja oziroma direktorico je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

Direktorja oziroma direktorico bo s soglasjem ustanovitelja imenoval svet inštituta za štiriletno mandatno obdobje. Prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom ter programom dela in razvoja inštituta naj bodo vsebovane v zaprti kuverti s pripisom »Razpis za direktorja inštituta«. Prijave morajo do 20. 3. 2020 prispeti na naslov: Inštitut za primerjalno pravo, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od seje sveta inštituta.