Categories: aktualno
      Date: jan  2, 2020
     Title: Pravni letopis 2019
Decembra je izšla nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2019, ki na 305 straneh prinaša 14 znanstvenih in strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij.

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2019 vsebuje naslednje prispevke:


I. POSEBNI VIDIKI ODGOVORNOSTI PRI UPRAVLJANJU IN NADZIRANJU PODJETJA


II. VARSTVO OTROKA PO DRUŽINSKEM ZAKONIKUIII. AVTONOMNA VOZILA: INFORMATIKA, EKONOMIJA, PRAVO IN ZAVAROVANJEIV. SREDSTVA ZAVAROVANJA IN DRUGI ZAČASNI UKREPI V CIVILNIH SODNIH POSTOPKIHV. NEUPRAVIČENA OBOGATITEVVI. NOMOTEHNIKAVII. Povzetki / Abstracts


Cena izvoda Pravnega letopisa 2018 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.