Categories: aktualno
      Date: maj 19, 2020
     Title: Nova znanstvena monografija Razvojne tendence v obligacijskem pravu
Pri Inštitutu za primerjalno pravo je izšla znanstvena monografija z naslovom "Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih", ki jo je uredil prof. dr. Damjan Možina.

Razvojne tendence v obligacijskem pravu: Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih


Urednik: Damjan Možina

Avtorji: Marko Baretić, Vesna Bergant Rakočević, Marko Brus, Mile Dolenc, Marko Đurđević, Peter Grilc, Marko Ilešič, Tatjana Josipović, Miha Juhart, Karmen Lutman, Marija Karanikić Mirić, Damjan Možina, Dušan Nikolić, Saša Nikšić, Nataša Petrović Tomić, Nenad Tešić

Trda vezava, 412 strani.

Cena: 39 EUR


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo sta 15. in 16. novembra 2018 organizirala konferenco Razvojne tendence v obligacijskem pravu, posvečeno štiridesetletnici sprejema Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, 1978). Ta nekdanji jugoslovanski zakon je še danes zelo zanimiv iz več razlogov: najprej zato, ker je svojo državo preživel za veliko let in živi naprej, v zakonodajah novonastalih držav. V nekaterih od njih ZOR še vedno velja. Druge so vmes sprejele nove obligacijske zakone, toda ti niso bili napisani na novo; vanje je bil prenesen velik del vsebine ZOR. Velika večina ključnih konceptov zakona je tako ostala nespremenjena.

V knjigi Razvojne tendence v obligacijskem pravu, ki jo je uredil Damjan Možina, je zbranih štirinajstih prispevkov s te konference. Gre za izvirne prispevke vabljenih avtorjev, ki opisujejo različne vidike ZOR, ter razvoj obligacijskega prava v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji po letu 1991. Objavljeni so v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku. Avtorji na splošno ugotavljajo, da je zakon pomenil za tiste čase sodoben predpis, ki je svojo kakovost dokazal v štirih desetletjih uporabe oziroma vpliva. Ob tem pa opozarjajo tudi na nekatere pomanjkljivosti ter na vmesni razvoj in spremembe obligacijskega prava, v zadnjem času zlasti na podlagi prava EU.

Kazalo in predgovor

Cena knjige je 39 EUR. Naročite jo lahko pri inštitutu ali jo kupite v Knjigarni Pravna.