Categories: aktualno
      Date: jul  3, 2020
     Title: XVIII. Nomotehnični dnevi
XVIII. Nomotehnični dnevi bodo potekali v sredo, 30. septembra 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in hkrati v obliki spletnega prenosa prek platforme Zoom. Dogodek je brez kotizacije.

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
vabi na seminar

XVIII. Nomotehnični dnevi,

ki bo potekal v sredo, 30. septembra 2020,
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
in hkrati v obliki spletnega prenosa prek platforme Zoom.

Letos bomo v dopoldanskem delu obravnavali nadvse pomembna vprašanja nomotehnike, povezana z izkušnjami v času epidemije in po njej. Ali je v takih razmerah sploh treba upoštevati pravila nomotehnike, zlasti v povezavi z ustavnim načelom pravne države in ustavnim varstvom človekovih pravic in temeljnih svoboščin? Do kakšne mere nuja za hitro ukrepanje odvezuje od upoštevanja nomotehničnih zahtev – in ali sploh? Ali v takih razmerah res ni mogoče sprejemati pravnih aktov, ki sledijo zahtevam nomotehnike? Kakšne  utegnejo biti zaradi neupoštevanja ali nedoslednega upoštevanja zahtev nomotehnike dolgoročne posledice za pravni red?

Prispevki:

V popoldanskem delu pa se bomo na okrogli mizi posvetili pomembnim premikom v pravnem sistemu, ki bi jih prinesla uvedba pokrajin. Pokrajine zahteva ustava, v teku so resna prizadevanja za njihovo vzpostavitev. Vse to pa terja velike posege v pravno ureditev, tako na ravni države kot tudi na ravni lokalne samouprave.


Kliknite za podrobnejši program.

Vabljeni!