Categories: aktualno
      Date: jun 17, 2021
     Title: XIX. Nomotehnični dnevi - vabilo
XIX. Nomotehnični dnevi bodo potekali v sredo, 29. septembra 2021, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, posvečeni pa bodo izzivom zakonodajne politike in nomotehnike v negotovih razmerah.

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

vabita na tradicionalni seminar

XIX. NOMOTEHNIČNI DNEVI

v sredo, 29. septembra 2021,
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
s sočasnim prenosom prek platforme Zoom.

koordinator: zasl. prof. dr. Albin Igličar


Letošnji Nomotehnični dnevi  bodo potekali v duhu časa ter izzivov zakonodajne politike in nomotehnike v negotovih razmerah. Poleg okoliščin, na katere opozarja izkustvo s Covid-19, se pojavlja še množica okoljskih, družbenih, gospodarskih in tehnoloških izzivov v današnji družbi negotovosti. Pravo pa je  tisti družbeni pojav, ki naj vnaša v družbene odnose določeno mero predvidljivosti in stabilnosti. To velja tako za tradicionalna področja človekove eksistence  kot za nova prizadevanja iz načrtov za  okrevanje, odpornost in družbeno varnost. Na koncu bo treba ideje in zamisli iz strateških načrtov, ki usmerjajo prehod na novo družbeno paradigmo, jezikovno poenotiti, natančno opredeliti in operacionalizirati v pravnih predpisih.

Zato bodo teme letošnjega srečanja osvetlile:


REFERATI


Okrogla miza: ODPORNOST ZAKONODAJNE POLITIKE IN IZZIVI NOMOTEHNIKE – od negotovosti k miroljubni, vključujoči in varni družbi prihodnosti

V povezavi z dopoldanskim, plenarnim delom XIX. Nomotehničnih dnevov in aktualno Agendo EU za boljše pravno urejanje je okrogla miza namenjena skupnim prizadevanjem, da vsak zakonodajni predlog prispeva tudi k trajnostnemu razvoju ter povečanju odpornosti na negotove razmere in tveganja. Podrobnejši program dogodka.

Kotizacija za spremljanje seminarja v dvorani: 40 EUR + 22% DDV (48,80 EUR). Kotizacija za spremljanje seminarja prek platforme Zoom je 32 EUR + 22% DDV (39,04 EUR). Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] do ponedeljka, 27. septembra 2021. Ostale informacije na tel. št. 01 42 03 119 ali po e-pošti [email protected]

Vstop v prostore Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je dovoljen le osebam, ki izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti oz. testiranja (PCT pogoji), kar bomo preverjali ob sprejemu udeležencev.

PRIJAVNICA v obliki spletnega obrazca