Predstavitev svetovalne dejavnosti

Inštitut za zainteresirane naročnike iz zasebnega ali javnega sektorja izvaja pravno svetovanje, ki obsega tako pripravo pravnih mnenj, ekspertiz oziroma elaboratov v zvez s konkretnimi pravnimi vprašanji, kakor tudi pomoč pri pripravi pravnih aktov, predpisov oziroma pogodb ali svetovanje pri urejanju drugih pravnih razmerij. Pravno svetovanje inštitut izvaja zlasti na področjih, ki jih pokrivajo njegovi sodelavci, to so civilno, gospodarsko (korporacijskopravna, konkurenčnopravna vprašanja in vprašanja s področja prava vrednostnih papirjev), delovno, ustavno in upravno pravo, po potrebi pa k delu pritegnemo tudi zunanje sodelavce, ki se ukvarjajo z drugimi pravnimi področji, oziroma strokovnjake drugih strok.

Inštitut naročnikom iz javnega in zasebnega sektorja ponuja tudi storitve celostnih pravnih rešitev, ki vsebujejo preliminarne primerjalnopravne analize regulatornega okvira, svetovanje pri strateških pravnih in poslovnih odločitvah in svetovanje glede temeljnih poslovnih aktivnosti. Strokovnjaki inštituta s svojim izjemnim poznavanjem tako domačega kot tujega pravnega okolja naročnikom omogočajo uvid v aktualne regulatorne okvire in s tem ustvarjajo relevantno podlago za poslovne odločitve. Inštitut je specializiran tudi za področje specializiranih sektorskih regulatorjev – razumevanje njihovega delovanja je temeljnega pomena za ustrezne poslovne odločitve naročnikov, ki svojo dejavnost izvajajo predvsem na trgih novih ekonomij (telekomunikacije, inovacijski trgi).