Arhiv obvestil

18. 10. 2021

Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 je Agencija za raziskovalno dejavnost RS Inštitutu za primerjalno pravo odobrila sofinanciranje raziskovalnega projekta z naslovom "Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij." Sofinancer projekta je družba Telekom Slovenije, d.d.

Projekt bo trajal dve leti, vodil ga bo doc. dr. Matija Damjan, v raziskovalni skupini pa sodeluje še devet raziskovalcev z inštituta in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Spletna stran projekta: https://www.ipp-pf.si/stvarnopravni-polozaj-telekomunikacijskih-omrezij