Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

06. 04. 2022Vabljeni na tradicionalni spomladanski strokovni simpozij

XX. Dnevi civilnega in gospodarskega prava,


ki bo potekal v četrtek in petek, 21. in 22. aprila 2022,

v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

Simpozij bo posvečen 20. obletnici uveljavitve Obligacijskega zakonika in bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

Nepogodbena odškodninska odgovornost
(vodja sekcije prof. dr. Damjan Možina)

 • Kako generalna je generalna klavzula? prof. dr. Damjan Možina
 • Nekompenzatorna povrnitev škode, doc. dr. Petra Weingerl
 • Odškodninska odgovornost koncernskih družb za kršitve konkurenčnega prava, izr. prof. dr. Klemen Podobnik
 • Ekološka škoda in njena povrnitev, doc. dr. Karmen Lutman


Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe

(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)

 • Sprememba tržnih cen kot spremenjene okoliščine, prof. dr. Mitja Kovač
 • Sprememba kalkulativnih elementov pogodbene cene pri gradbeni pogodbi, prof. dr. Miha Juhart
 • Pogodbene klavzule, ki ščitijo vrednost, Bojan Brežan


Okrogla miza ob 20-letnici OZ:
Okostnjaki iz omare ali zaklad na domačem vrtu?

(moderator prof. dr. Damjan Možina)

Dvajsetletnica Obligacijskega zakonika je priložnost za razpravo o kodifikaciji obligacijskega prava. Je bila pravilna odločitev o kontinuiteti jugoslovanske ureditve (ZOR), nastale v povsem drugačnih okoliščinah? V čem so odlike in v čem šibke točke OZ? Je čas za popravke? Kako na zakonik vpliva naraščajoči korpus civilnega prava EU? Kaj sodi in kaj ne sodi v posebni del OZ? O takšnih temah se bodo na okrogli mizi pogovarjali dr. Marko Ilešič, dr. Mile Dolenc, prof. dr. Miha Juhart, prof. dr. Damjan Možina in drugi razpravljalci.


Kolektivna tožba – prve izkušnje
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)

 • Kolektivne odškodninske tožbe kot novost v slovenskem pravu, prof. dr. Aleš Galič
 • Implementacija Direktive o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov, izr. prof. dr. Ana Vlahek
 • Financiranje kolektivne tožbe, mag. Marko Djinović
 • Uporaba ZKolT v praksi, mag. Urša Klemenčič


Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij

(vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan)

 • Skrbnost v zvezi s pregledovanjem elektronske pošte, prof. dr. Peter Grilc
 • Varni elektronski predal na eUpravi, Boštjan Koritnik
 • Nova ureditev potrošnikovih pravic v primeru dobave digitalnih vsebin in storitev, Jernej Renko
 • Pogodbena razmerja v okviru decentraliziranih protokolov, Janez Sekirnik
 • Neupravičena odstranitev spletnih vsebin, doc. dr. Matija DamjanINFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, telefon: 01/42 03 119,  faks: 01/42 03 120, e-pošta: [email protected] Prijave sprejemamo do 14. aprila 2022. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 15. aprila 2022, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.

PRIJAVNICA v obliki spletnega obrazca (klik)

PRIJAVNICA v formatu docx (klik)

KOTIZACIJA znaša 380,00 EUR + 22% DDV; samo za prvi dan: 300,00 EUR + 22% DDV; samo za drugi dan: 250,00 EUR + 22% DDV. Spremljanje videoprenosa dogodka na platformi Zoom: 320,00 EUR + 22% DDV. Na podlagi prejete prijavnice vam bomo poslali predračun za kotizacijo, ki ga boste poravnali po valuti.

Kotizacija vključuje: vstop na vsa predavanja, gradivo za udeležence, pogostitev med krajšimi odmori in potrdilo o udeležbi, za dvodnevne udeležence pa še družabno srečanje z večerjo. Kotizacija za virtualno udeležbo na platformi Zoom vključuje spletni dostop do predavanj (z možnostjo zastavljanja vprašanj), gradivo za udeležence v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

Popust za večje število udeležencev:
3 in več udeležencev: 10% popust, 5 in več udeležencev: 15% popust.