Arhiv obvestil

29. 12. 2021Pravni letopis 2021-1

V posebni številki revije Pravni letopis 2021-1, ki jo je uredila gostujoča urednica doc. dr. Karmen Lutman, so na 181 straneh predstavljeni prispevki mladih civilistov PF UL pod naslovom »Civilno pravo pred preizkušnjami 21. stoletja«.

Vsebina:

I. Pandemija Covid-19 in civilno pravo

 • Zala Majhenič, Gaja Tanko: Novi koronavirus – nove obveznosti delodajalca? Odškodninska odgovornost za okužbo na delovnem mestu

 • Nadja Strle: Nezakonito odrejena karantena na mejnem prehodu: podlaga za odškodninsko odgovornost države?

 • Miha Fink: Problem neveljavnih vladnih odlokov, glob, izrečenih brez pravne podlage, in vprašanja neupravičene obogatitve Republike Slovenije

II. Civilnopravni vidiki umetne inteligence

 • Samo Miklič: Nepogodbena odškodninska odgovornost in umetna inteligenca

 • Eva Stojan: Umetna inteligenca: Cogito, ergo sum?

 • Barbara Pavleković, Jerca Petrovič: Civilnopravni vidiki umetne inteligence v zdravstvu

III. Digitalizacija civilnega prava

 • Masha Korošec: Jamčevalni zahtevki pri pogodbah o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev: novosti Direktive (EU) 2019/770

 • Leonardo Rok Lampret: Ali je pravo pripravljeno na pametno pogodbo

IV. Povzetki
Pravni letopis 2021-2

Redna številka revije Pravni letopis 2021-2 vsebuje na 205 straneh 11 prispevkov na teme predkupne pravice, skrbnosti ravnanja članov nadzornih svetov, medicinskega prava, zapuščinskega postopka, upravnega prava in nomotehnike.

Vsebina:

I. Predkupna pravica

 • Marko Frantar: Predkupna pravica in vprašanje enakih pogojev prodaje

 • Mateja Končina Peternel: Način uveljavljanja kršitve predkupne pravice

II. Standard skrbnosti ravnanja članov nadzornih svetov

 • Peter Podgorelec: Dolžnosti nadzornega sveta v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov proti upravi

III. Medicinsko pravo

 • Karin Cujnik Juhart: Obvezno cepljenje – nekaj civilnopravnih dilem

IV. Zapuščinski postopek

 • Peter Lamovec & Petra Lamovec Hren: Vrednotenje nepremičnin v zapuščinskem postopku

V. Upravno pravo

 • Katja Štemberger: Upravne pogodbe v pravnih redih držav nekdanje Jugoslavije

VI. Nomotehnika

 • Albin Igličar: Zakonodajna politika v primežu kriznih razmer

 • Jurij Groznik: Vprašanje transparentnosti pripravljanja idejnih zasnov in zakonskih osnutkov

 • Miro Cerar: Nastajanje zakona s perspektive (predsednika) vlade

 • Marko Koščak & Bećir Kečanović: Z uporabno etiko in regulatorno politiko k turizmu prihodnosti

 • Ana Robnik: Jezikovni in normativni izzivi pri storitvah in aplikacijah v omrežjih 5G na področju javne varnosti, zaščite in reševanja

VII. Povzetki


Cena izvoda Pravnega letopisa 2021 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.