Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

08. 02. 2023

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2022 vsebuje naslednje prispevke:
 


I. Nepogodbena odškodninska odgovornost
 • Damjan Možina: Obseg varstva pravnih dobrin v deliktnem pravu: kako generalna je generalna klavzula
 • Petra Weingerl: Nekompenzatorna povrnitev škode
 • Karmen Lutman: Okoljska škoda in njena povrnitev

II. Vpliv spremembe tržnih cen na gospodarske pogodbe
 • Mitja Kovač: Sprememba tržnih cen kot spremenjene okoliščine
 • Miha Juhart: Sprememba cene v gradbeni pogodbi

III. Prve izkušnje s kolektivno tožbo
 • Marko Djinović: Stroški postopka in financiranje kolektivne tožbe po Zakonu o kolektivnih tožbah
 • Urša Klemenčič: Uporaba Zakona o kolektivnih tožbah v praksi

IV. Obligacijska vprašanja digitalnih tehnologij
 • Jernej Renko: Nova ureditev potrošnikovih pravic v primeru dobave digitalnih vsebin in storitev
 • Janez Sekirnik: Sklepanje in izvrševanje pravnih poslov pri uporabi decentraliziranih aplikacij
 • Matija Damjan: Odgovornost za neupravičeno odstranitev spletnih vsebin

V. Nomotehnika
 • Albin Igličar: Ljudska zakonodajna iniciativa in civilna družba
 • Urban Lečnik Spaić, Nika Podakar: Civilna družba kot iniciator zakonodaje
 • Nika Podakar: Položaj in vloga vladne in parlamentarne zakonodajne službe

VI. Drugo
 • Nika Podakar, Peter Podržaj: Uresničevanje volilne pravice na volitvah v študentski svet Pravne fakultete

V. PovzetkiCena izvoda Pravnega letopisa 2020 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.