Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

06. 09. 2023

Vabljeni na znanstveno konferenco

Vpliv sektorske regulacije na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij

Torek, 26. september 2023
Pravna fakulteta Univerze v LjubljaniUrejanje stvarnih pravic na nepremičninah, na katerih stojijo objekti in naprave telekomunikacijskih omrežij, upočasnjuje gradnjo omrežij, neurejeno stanje pravic v zvezi z obstoječo infrastrukturo pa je eno od večjih tveganj za operaterje. Evropska zakonodaja o elektronskih komunikacijah nalaga infrastrukturnim operaterjem sodelovanje pri gradnji in uporabi infrastrukture v okviru institutov dostopa, skupne uporabe in skupne gradnje, s čimer je treba uskladiti stvarnopravne podlage. 

Na konferenci bodo predstavljeni izsledki raziskovalnega projekta L5-3182 »Vpliv evropske ureditve elektronskih komunikacij in konkurenčnega prava na stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij«, ki sta ga sofinancirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS in Telekom Slovenije, d.d.

Program:
  • prof. dr. Peter Grilc: Razmerje med sektorsko regulacijo elektronskih komunikacij in konkurenčnim pravom
  • as. Lucija Strojan: Ukrepi za preprečitev podvajanja in optimizacijo uporabe infrastrukture
  • doc. dr. Matija Damjan: Omrežje kot pravni pojem in stvarnopravne podlage za njegovo izgradnjo
  • prof. dr. Miha Juhart: Ustanovitev služnosti in solastnina
  • as. dr. Katja Štemberger Brizani: Izbrana vprašanja prisilnega ustanavljanja služnosti v javno korist za gradnjo komunikacijskih omrežij
  • izr. prof. dr. Ana Vlahek: Stavbna pravica kot podlaga za gradnjo omrežij
  • izr. prof. dr. Klemen Podobnik: Nadomestilo ponudnikov vsebin za uporabo telekomunikacijskih omrežij


Podrobnejši program konference.


Udeležba na dogodku je brezplačna ob predhodni prijavi na e-naslov: [email protected]. Prijave sprejemamo do 22. septembra 2023.