Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

02. 10. 2023

V posebni številki revije Pravni letopis 2023-1, ki jo je uredila gostujoča urednica doc. dr. Karmen Lutman, so na 193 straneh predstavljeni prispevki mladih civilistov s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pod naslovom »Pravni vidiki trajnostne proizvodnje in potrošnje«.


Vsebina:

I. TRAJNOSTNO FINANCIRANJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV
Urška Arzenšek: Pravni vidiki trajnostnega financiranja
Jan Krajnik: Informiranje potrošnikov o trajnostnosti proizvodov: predpisana obveznost ali oglaševalska strategija podjetja?
Tija Hladnik: Pravni izzivi trajnostne proizvodnje in potrošnje elektronskih naprav s poudarkom na pravici do popravila

II. PRAVNI IZZIVI ODPADNEGA TEKSTILA, ZAVRŽENE HRANE IN TRAJNOSTNE EMBALAŽE
Gaja Tanko: Razširjena odgovornost proizvajalca – rešitev za zajezitev pojava hitre mode?
Matej Igličar: Pravni ukrepi za zmanjšanje količine zavržene hrane v Evropski uniji
Nadja Strle: Prihodnost embalaže v načrtovanem krožnem gospodarstvu Evropske unije

III. DRUGO
Ambrož Korljan: Razvoj instituta odstopa od pogodbe o paketnem potovanju zaradi izrednih okoliščin v luči pandemije koronavirusne bolezni


Cena izvoda Pravnega letopisa 2023-1 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.