Arhiv obvestil

29. 12. 2023

Nova številka znanstvene revije Inštituta za primerjalno pravo - Pravni letopis 2023-2 vsebuje naslednje prispevke:
I. NOVI ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV
 • Damjan Možina: Potrošniška prodajna pogodba in pogodba o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev: prenos direktiv 2019/771 in 2019/770 v slovensko pravo 
 • Petra Weingerl: Sankcioniranje kršitev prava varstva potrošnikov 
 • Matevž Zgaga: Sodna presoja glavnega predmeta v pogodbi o potrošniškem kreditu
 • Lucija Strojan: Vrste in značilnosti garancij v ZVPot-1

II. NOMOTEHNIKA
 • Albin Igličar: Pogojenost zakonodajne politike z naravo prava 
 • Gordana Lalić: Tankočutnost zaznavanja prelomnih dražljajev pri rabi ustaljenih pravil glede izbire vrste predpisa na nacionalni ravni in ravni Evropske unije 
 • Katja Božič: Po kos prava v regulativni peskovnik ali srečevanja nepredvidljive kreativne neodvisnosti in predvidljive pravne realnosti 
 • Bećir Kečanović, Mircha Poldrugovac: Javna varnost in zakonodajna politika v ekstremnih situacijah 
 • Marcos Augusto Maliska: State and law in today's world. A brief approach

III. OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
 • Ermina Delić Kamenčić, Urša Ušeničnik: Pogodba o komunalnem opremljanju

IV. PRAVO MIGRACIJ
 • Rok Šarić: Navidezna vseobsežnost načela non-refoulementCena izvoda Pravnega letopisa 2023-2 z DDV znaša 31,00 EUR, naročite pa ga lahko pri GV Založbi ali pri Inštitutu za primerjalno pravo.