Arhiv obvestil

29. 02. 2024


Tradicionalni spomladanski strokovni simpozij

XXII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava 

bo potekal v četrtek in petek, 18. in 19. aprila 2024, v GH Bernardin v Portorožu.

Program bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

                    Četrtek, 18. april 2024                   

Civilnopravni vidiki kibernetske varnosti
(vodja sekcije 
izr. prof. dr. Gregor Dugar)
 • Pregled pravne ureditve in pravnih problemov kibernetske varnosti, doc. dr. Matija Damjan
  Poročanje o incidentih, Tadej Hren
 • Civilnopravna odgovornost organov vodenja za kršitve zagotavljanja kibernetske varnostiizr. prof. dr. Gregor Dugar
 • Zavarovanje kibernetskih tveganj, mag. Luka Keršič
 • Odgovornost za neodobrene bančne transakcije, prof. dr. Miha Juhart

Vzajemno neizpolnjene pogodbe
(vodja sekcije izr. prof. dr. Jaka Cepec)
 • Pojem in pomen vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb, prof. dr. Miha Juhart
 • Posledice prenehanja vzajemnih pogodb in ugovor neizpolnitve, doc. dr. Karmen Lutman
 • Omejitev ipso facto klavzul v okviru postopkov finančnega prestrukturiranja, Masha Korošec
 • Položaj vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb v insolvenčnem pravu, izr. prof. dr. Jaka Cepec

Okrogla miza: Zelena preobrazba civilnega prava v luči ciljev trajnostnega razvoja
(moderator prof. dr. Peter Grilc)
 • Razpravljalci: prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Karmen Lutman, izr. prof. dr. Gregor Dugar, Gaja Tanko, doc. dr. Matija Damjan


                     Petek, 19. april 2024                    

Vloga umetne inteligence v organih vodenja in nadzora družb
(vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Odločanje v pravu in umetna inteligenca, prof. dr. Miro Cerar
 • Poslovne odločitve UI - skrbnost dobrega gospodarstvenika/pravilo poslovne presoje ali produktna odgovornost?, izr. prof. dr. Jerneja Prostor
 • Priznanje pravne subjektivitete UI v luči odškodninske odgovornosti, as. Jernej Renko
 • UI kot jamstvo visoke stopnje neodvisne sestave nadzornih svetov, izr. prof. dr. Klemen Podobnik

Sodna praksa v sodni praksi
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)
 • Sodelovanje (Vrhovnega) sodišča s Sodiščem Evropske unije pri reševanju pravnih vprašanj prava Unije, dr. Erik Kerševan
 • Mehansko sklicevanje na sodno prakso, prof. dr. Aleš Galič
 • Sklicevanje na »soft law« in na tujo sodno prakso v praksi Vrhovnega sodišča, mag. Nina Betetto
 • Dileme retroaktivne uporabe spremenjene sodne prakse, prof. dr. Rajko Pirnat
 • Problem (ne)enotne sodne prakse na višjih sodiščih, dr. Vesna Bergant Rakočević


Prijavnica

Vabljeni!