Arhiv obvestil

22. 02. 2024

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Založba Uradni list RS

vabita na

 predstavitev znanstvene monografije

Oporoka: Institut, raba, prihodnost

dr. Petre Lamovec Hren

v torek, 19. marca 2024, ob 12.00 uri,
v senatni sobi Pravne fakultete UL, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Založba Uradni list RS sta v januarju založila monografijo Oporoka: institut, raba prihodnost, ki je tematsko zasnovana iz dveh sklopov. V prvem avtorica ubere primerjalnopravni pogled: primerja veljavne pravne ureditve oporočnega dedovanja v nekaterih tujih in domačem pravnem redu. V drugem delu pa nameni pozornost prihodnosti – analizira posamezne elemente oporoke, če bi bila ta sestavljena v elektronski obliki.

Vprašanje potencialnega vpliva digitalne tehnologije na področju oporok bo tudi osrednja tema predstavitve. Avtorica bo predstavila dva instituta iz sistema common law, ki omogočata validacijo pomanjkljivo sestavljenih oporok in bi lahko ob ustrezni prilagoditvi pomenila doprinos tudi za naše oporočno dedovanje. Predstavitev bo popestrila s praktičnimi primeri, v katerih so se sodišča že soočala s presojo elektronskih oblik oporok in na podlagi omenjenih institutov oporoke štela za veljavna oporočna razpolaganja.

Avtoričini predstavitvi sledi razprava.

Prijavite se.

Udeleženci dogodka bodo imeli priložnost nakupa monografije z 20-odstotnim popustom.

Vabljeni!