Arhiv obvestil

15. 03. 2024

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor kandidata oziroma kandidatke
za mladega raziskovalca oziroma raziskovalko v letu 2024

za usposabljanje v raziskovalni skupini inštituta in za pridobitev doktorata pravnih znanosti.

Mladi raziskovalec oz. raziskovalka bo ob podiplomskem študiju vključen/a v raziskovalno delo inštituta, predvsem v okviru raziskovalnega programa P5-0337 Pravni izzivi informacijske družbe. Težišče dela in usposabljanja mladega raziskovalca oz. raziskovalke bo na področju mednarodnega prava. Predvidena mentorica mladega raziskovalca oz. raziskovalke je prof. dr. Vasilka Sancin.

Celotno besedilo javnega razpisa.

Prijavni obrazec

Rok za prijavo je 12. julij 2024.

Mlade pravnice in pravniki, ki vas zanima raziskovalno delo na pravnem področju, ste vabljeni k prijavi!