Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IPP–PF) posluje v pravno organizacijski obliki raziskovalnega zavoda. Njegova dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju pravnih znanosti, svetovanje ter pravno izobraževanje.

Facebook   Instagram                                                 Celotna predstavitev »

Aktualno

26. 04. 2024

Inštitut za primerjalno pravo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani vabita na 

XXII. Nomotehnične dneve, 

ki bodo potekali v sredo, 29. maja 2024, na Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Nosilna tema letošnjih Nomotehničnih dnevov bo ustavno načelo pravne države, zlasti načelo jasnosti in določnosti predpisov in načelo zaupanja v pravo. V povezavi z načelom ustavnosti in zakonitosti je načelo pravne države ključnega pomena za pripravo kakovostnih in ustavno skladnih predpisov.

Obravnavali bomo naslednje teme:

 • Pravna država kot vrednota normativnega sistema, zasl. prof. dr. Albin Igličar
 • Pravna država in zakonodajni postopek, dr. Andreja Kurent
 • (Z)najti se, dr. Gordana Lalić
 • Retroaktivnost z vidika načela varstva zaupanja v pravo, dr. Dušan Štrus
 • Načelo pravne države v interventnih zakonih in zakonih o nujnih ukrepih, Nataša Voršič
 • Načelo zakonitosti v zdravstvenem varstvu, doc. dr. Luka Mišič
 • Normiranje izjem in skladnost z načelom pravne države, dr. Karmen Vezjak Progar
 • Dostopnost prava, Mojca Ilešič Bernik
 • Namesto čestitke, mag. Katja Božič
 • Izzivi soustvarjanja, Nina Vidmar
 • Jezikovna dostopnost kot prvina kakovosti predpisov: izhodišče empiričnega pogleda na komuniciranje prava, izr. prof. dr. Tilen Štajnpihler Božič

Podrobnejši program dogodka


Udeležba na seminarju je izjemoma brez kotizacije. Do ponedeljka, 27. maja 2024, se lahko prijavite preko spletne prijavnice ali po elektronski pošti na [email protected]. Prosimo vas, da sporočite tudi morebitno odjavo.

Vabljeni!