Arhiv obvestil

24. 04. 2024


Na spletni strani inštituta sta odprto dostopni znanstveni monografiji, nastali v okviru raziskovalnih projektov, ki so v zadnjem času potekali pri inštitutu.

Monografijo "Pravno-ekonomska ureditev (spletnega) igralništva v Sloveniji in po svetu" (ur. dr. Katarina Zajc in Lana K. Gotvan) so napisali prof. dr. Katarina Zajc, Lana Katarina Gotvan, Luka Štrubelj,  Luka Markelj, Zoja Bajželj, Maksimilijan Gale in Rok Kocjančič. Delo analizira slovensko pravno ureditev iger na srečo in jo umešča v širši evropski pravni okvir, pri čemer avtorji presojajo zlasti njeno skladnost s sodno prakso Sodišča EU. Primerjalnopravna analiza ureditev v drugih evropskih državah nam pokaže raznolikost možnih regulatornih rešitev znotraj istega pravnega okvira, knjiga pa omogoča tudi poglobljeno primerjavo med regulatornim pristopom Evropske unije in pristopom Združenih držav Amerike.

Monografija "Stvarnopravni položaj telekomunikacijskih omrežij" (ur. dr. Matija Damjan) obravnava stvarnopravni položaj objektov in naprav telekomunikacijskih omrežij, ki navadno stojijo na nepremičninah, ki niso v lasti operaterja omrežja. Dr. Matija Damjan, dr. Peter Grilc, dr. Miha Juhart, Lucija Strojan, dr. Katja Štemberger Brizani in dr. Ana Vlahek v delu preučujejo,kako se pravila stvarnega prava prepletajo s predpisi o elektronskih komunikacijah, ki urejajo služnosti v javno korist ter ukrepe za preprečitev podvajanja in optimizacijo uporabe infrastrukture.