Arhiv obvestil

15. 06. 2020


Simpozij XVIII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek in petek, 24. in 25. septembra 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana in hkrati v obliki neposrednega prenosa prek videokonferenčne platforme Zoom.


Program simpozija bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

Novela ZPP-E v praksi: vmesna bilanca
(vodja sekcije prof. dr. Aleš Galič)

 • dr. Nina Betetto: ZPP-E in postopek pred Vrhovnim sodiščem
 • prof. dr. Lojze Ude: Komentar
 • dr. Vesna Bergant Rakočević: Vpliv ZPP-E na postopek pred višjimi sodišči
 • prof. dr. Aleš Galič: Komentar
 • Đorđe Grbović: ZPP-E in postopek pred sodišči prve stopnje
 • prof. dr. Lojze Ude: Komentar
 • Bojan Brežan: Ali ZPP-E spreminja položaj odvetnika v pravdi?
 • prof. dr. Aleš Galič: Komentar


Knjige FIDIC in njihova uporaba v praksi pri presoji gradbenih in projektantskih zadev
(vodja sekcije: prof. dr. Peter Grilc)

 • prof. dr. Peter Grilc: Knjige FIDIC kot avtonomni pravni vir, pravna narava, razmerje do gradbenih uzanc in OZ
 • doc. dr. Gregor Dugar: Sprememba predmeta gradbene pogodbe in njene pravne posledice po OZ in FIDIC
 • prof. dr. Vesna Kranjc: Uporaba pravil FIDIC pri oddaji javnih naročil


Okrogla miza: Vpliv pandemije na pogodbena razmerja
(moderator: prof. dr. Damjan Možina)

 • prof. dr. Damjan Možina: Vpliv na splošne institute
 • prof. dr. Miha Juhart: Vpliv na kreditne pogodbe
 • as. dr. Karmen Lutman: Vpliv na turistične, prevozne in druge pogodbe
 • odv. Bojan Brežan: Vpliv na najemna razmerja


Aktualni problemi zavarovalne pogodbe
(vodja sekcije: prof. dr. Miha Juhart)

 • prof. dr. Miha Juhart: Neposredni zahtevki in tožbe proti zavarovalnici
 • Jernej Veberič: Zavarovanje odgovornosti
 • Marko Frantar: Zavarovanje za primer kršitve pogodbe
 • prof. dr. Damjan Možina: Povračilni zahtevki v zvezi z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti


Družbena omrežja pred sodišči
(vodja sekcije: doc. dr. Matija Damjan)

 • dr. Ana B. Jereb: Žaljive objave na družbenih omrežjih kot moderni izziv sodišč: so lahko tudi všečki protipravni?
 • doc. dr. Petra Weingerl: Potrošnik kot uporabnik družbenega omrežja
 • doc. dr. Maja Ovčak Kos in Jasna Zakonjšek: Družbena omrežja, mediji in pravica do izbrisa
 • doc. dr. Matija Damjan: Odgovornost za hiperpovezavo do nezakonitih vsebin

OMEJITEV ŠTEVILA UDELEŽENCEV IN MOŽNOST OGLEDA PREK SPLETNE PLATFORME: Zaradi izrednih ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 in higienskih priporočil NIJZ je število udeležencev, ki bodo lahko fizično prisotni na simpoziju, omejeno.

Simpozij bo zato potekal tudi s sočasnim neposrednim prenosom preko platforme Zoom, ki bo dostopen samo prijavljenim udeležencem. Za udeležbo na spletni izvedbi simpozija priznavamo 20% popust na redno ceno kotizacije. Za udeležbo na spletnem simpoziju potrebujete internetno povezavo in zvočnike ter brezplačen program oz. aplikacijo Zoom (https://zoom.us/)

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,  telefon: 01/42 03 119,  faks: 01/42 03 120,  e-pošta: [email protected]


KOTIZACIJA

Kotizacija za fizično udeležbo na simpoziju znaša 330,00 EUR (brez DDV); samo za prvi dan: 260,00 EUR (brez DDV); samo za drugi dan: 210,00 EUR (brez DDV).  Kotizacija vključuje: gradivo, napitke in pogostitev med odmori ter po zaključku srečanja.

Kotizacija za spletni ogled simpozija znaša 264 EUR (brez DDV); samo za prvi dan: 208,00 EUR (brez DDV); samo za drugi dan: 168 EUR (brez DDV). Kotizacija vključuje dostop do spletnega prenosa simpozija preko videokonferenčne platforme zoom, gradiva v elektronski obliki in možnost zastavljanja vprašanj.

POPUSTI: 3 in več udeležencev = 10% popust, 5 in več udeležencev = 15% popust.

Prijave sprejemamo do 18. septembra 2020. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 21. septembra 2020, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Če bi zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja izvedba simpozija v živo ne bila mogoča, bo izveden samo v spletni obliki, za kar bo vsem udeležencem priznan 20% popust na redno kotizacijo oziroma možnost odjave.