Arhiv obvestil

13. 04. 2021


Tradicionalni spomladanski strokovni simpozij XIX. Dnevi civilnega in gospodarskega prava bo potekal v četrtek, 20. maja 2021, tokrat v spletni obliki prek videokonferenčne platforme Zoom.

Zaradi izvedbe dogodka v spletni obliki smo program tokrat strnili na en dan. Če bi morebiti prišlo do znatnega izboljšanja epidemiološkega stanja, bomo razmislili o izvedbi dogodka v hibridni obliki - na Pravni fakulteti v Ljubljani in hkrati po internetu, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Program simpozija bo sestavljen iz naslednjih sekcij:

Predkupna pravica
(vodja sekcije prof. dr. Miha Juhart)
 • Neenotnost ureditve zakonite predkupne pravice, prof. dr. Miha Juhart

 • Praktični problemi povezani z (ne)uveljavljanjem predkupne pravice, Marko Frantar, LLM

 • Način uveljavljanja kršitve predkupne pravice, dr. Mateja Končina Peternel

 • Predkupna pravica v izvršbi in stečaju, doc. dr. Gregor Dugar


Aktualni problemi uporabe ZVEtL-1
(vodja sekcije doc. dr. Matija Damjan)
 • Pripadajoče zemljišče po ZVEtL – problem pravnega naslova, dr. Ana Božič Penko

 • Pravna usoda pripadajočega zemljišča po uveljavitvi ZLDNL, Tamara Fajs

 • Pomožni objekti in atriji na pripadajočem zemljišču, mag. Barbara Jan Bufon, Jure Debevec


Obseg in vsebina standarda skrbnosti ravnanj članov nadzornih svetov delniških družb
(vodja sekcije izr. prof. dr. Klemen Podobnik)
 • Odprta vprašanja glede standarda skrbnosti članov nadzornega sveta iz 263. člena ZGD-1, izr.prof. Klemen Podobnik

 • Dolžnosti nadzornega sveta v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov proti upravi (s poudarkom na nemški ureditvi), izr. prof. dr. Peter Podgorelec

 • Ravnanje članov nadzornega sveta v primeru identifikacije škodnih ravnanj (trenutnih ali bivših) članov organov vodenja in nadzora: pogled odvetnika, mag. Matej Kavčič


Izbrana aktualna vprašanja medicinskega prava
(vodja sekcije prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic)
 • Varstvo posameznikove osebnosti v luči prezasedenosti socialno varstvenih zavodov, doc. dr. Špelca Mežnar

 • Obvezno cepljenje - nekaj civilnopravnih dilem, Karin Cujnik Juhart

 • Posameznikova avtonomija in odločitve ob iztekanju življenja, prof. dr. Viktorija Žnidaršič SkubicINFORMACIJE IN PRIJAVE:
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,  telefon: 01/42 03 119, e-pošta: [email protected]

KOTIZACIJA:
Kotizacija znaša 220,00 EUR brez DDV (268,40 EUR z vključenim DDV). Kotizacija vključuje dostop do spletnega simpozija preko videokonferenčne platforme Zoom, gradiva v elektronski obliki in možnost zastavljanja vprašanj oziroma sodelovanja v spletni razpravi

POPUSTI:
2 udeleženca = 10% popust, 3 in več udeležencev = 15% popust, 6 in več udeležencev = 20% popust

Prijave sprejemamo do 18. maja 2021. Morebitne odjave morajo biti podane v pisni obliki najkasneje do 19. maja 2021, sicer bomo zaračunali celotno kotizacijo.

Povezavo za spletno konferenco in elektronsko gradivo boste prejeli na vaš e-poštni naslov dan pred pričetkom dogodka (19. maja 2021).  Potrdilo o udeležbi boste prejeli po izvedenem dogodku.

Partner dogodka:


Medijski sponzorji: