Arhiv obvestil

17. 06. 2021

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

vabita na tradicionalni seminar

XIX. NOMOTEHNIČNI DNEVI

v sredo, 29. septembra 2021,
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
s sočasnim prenosom prek platforme Zoom.

koordinator: zasl. prof. dr. Albin Igličar


Letošnji Nomotehnični dnevi  bodo potekali v duhu časa ter izzivov zakonodajne politike in nomotehnike v negotovih razmerah. Poleg okoliščin, na katere opozarja izkustvo s Covid-19, se pojavlja še množica okoljskih, družbenih, gospodarskih in tehnoloških izzivov v današnji družbi negotovosti. Pravo pa je  tisti družbeni pojav, ki naj vnaša v družbene odnose določeno mero predvidljivosti in stabilnosti. To velja tako za tradicionalna področja človekove eksistence  kot za nova prizadevanja iz načrtov za  okrevanje, odpornost in družbeno varnost. Na koncu bo treba ideje in zamisli iz strateških načrtov, ki usmerjajo prehod na novo družbeno paradigmo, jezikovno poenotiti, natančno opredeliti in operacionalizirati v pravnih predpisih.

Zato bodo teme letošnjega srečanja osvetlile:

 • izhodiščne probleme postavljanja pravnih ciljev in pravnih sredstev za njihovo doseganje z vidika dobre zakonodajne politike,
 • pravno instuitucionalizacijo družbene oz. javne varnosti na poti previdnosti in odpornosti po Covidu-19,
 • oblikovanje predlogov zakonov na vladi,
 • transparentnost oblikovanja splošnih pravnih aktov,
 • prilagajanje, skladnost, integriteto in koherentnost pravnega sistema,
 • pravno izrazje: kako naj se zakonodajna politika in nomotehnika s čim večjo določnostjo jezika v pravu spopadeta z izzivi današnje družbe negotovosti, olajšata pripravljanje, sprejemanje in izvrševanje pravnih predpisov tako, da ob pojavih umetnointeligenčnih sistemov, ohranita primerno raven pravne varnosti in zaupanja v pravno državo (okrogla miza).

REFERATI

 • Zakonodajna politika v primežu izrednih razmer, zasl. prof. dr. Albin Igličar
 • Posebnosti pravnega urejanja v neobičajnih razmerah, zasl. prof. dr. Franc Grad
 • Vprašanje transparentnosti pripravljanja idejnih zasnov in zakonskih osnutkov, mag. Jurij Groznik
 • Nastajanje zakona s perspektive (predsednika) vlade, prof. dr. Miro Cerar
 • Aktualna vprašanja dostopnosti in preglednosti predpisov, doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič

Okrogla miza: ODPORNOST ZAKONODAJNE POLITIKE IN IZZIVI NOMOTEHNIKE – od negotovosti k miroljubni, vključujoči in varni družbi prihodnosti

V povezavi z dopoldanskim, plenarnim delom XIX. Nomotehničnih dnevov in aktualno Agendo EU za boljše pravno urejanje je okrogla miza namenjena skupnim prizadevanjem, da vsak zakonodajni predlog prispeva tudi k trajnostnemu razvoju ter povečanju odpornosti na negotove razmere in tveganja. 

 • Odpornost zakonodajne politike in izzivi nomotehnike na primeru generalnih klavzul javne varnosti, mag. Bećir Kečanović
 • Jezikovni in normativni izzivi pri storitvah in aplikacijah v omrežjih 5G na področju javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR: Public Protection and Disaster Relief), Ana Robnik
 • Varstvo človekovih pravic v luči nastajajoče zakonodaje EU o uporabi umetno-inteligenčnih sistemov na področju javne varnosti, dr. Aleksander Pur
 • Urejanje javne varnosti na področju turizma in dediščine v luči okrevanja in odpornosti po Covid-19, izr. prof. dr. Marko Koščak


Podrobnejši program dogodka.

Kotizacija za spremljanje seminarja v dvorani: 40 EUR + 22% DDV (48,80 EUR). Kotizacija za spremljanje seminarja prek platforme Zoom je 32 EUR + 22% DDV (39,04 EUR). Prijave sprejemamo po e-pošti [email protected] do ponedeljka, 27. septembra 2021. Ostale informacije na tel. št. 01 42 03 119 ali po e-pošti [email protected].

Vstop v prostore Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je dovoljen le osebam, ki izpolnjujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti oz. testiranja (PCT pogoji), kar bomo preverjali ob sprejemu udeležencev.

PRIJAVNICA v obliki spletnega obrazca